Menu

Culemborg, 23 april 2012

Persbericht van FNV, CNV en MHP d.d. 23 april 2012

Vakcentrales: controversieel verklaren omstreden plannen

De vakcentrales FNV, CNV en MHP vinden dat omstreden plannen als de bezuinigingen op het passend onderwijs en die op de Wet Werken naar Vermogen controversieel verklaard moeten worden.Persbericht van FNV, CNV en MHP d.d. 23 april 2012

FNV-voorzitter Agnes Jongerius: ” Nu premier Rutte het ontslag van zijn kabinet heeft aangeboden, moet een pas op de plaats worden gemaakt bij plannen die zoveel mensen raken.

CNV Voorzitter Jaap Smit: “Ik verwacht dan ook dat de gewraakte Wet Werken naar Vermogen nu niet meer door de Tweede Kamer zal worden behandeld en dat is een van de weinig positieve gevolgen van de val van de gedoogcoalitie. En de Catshuisplannen om de eigen bijdragen van mensen die ziek zijn te verhogen zijn ongepast. Ziek zijn gaat nog meer geld kosten dan nu al het geval is en dat ondergraaft de solidariteit tussen mensen. Een meer inkomensafhankelijke benadering was passender geweest.”

Verder pleiten de vakcentrales ervoor de zogeheten langstudeerboete terug te draaien. De Eerste Kamer stemde er met de kleinst mogelijke meerderheid mee in. Maar de drie partijen van het Catshuis waren van plan die beslissing terug te draaien. “We houden vast aan het Pensioenakkoord vanwege het ongewijzigd kunnen doorvoeren van de AOW (indexering, tijdpadleeftijdsverhoging) en het ongemoeid laten van de pensioenopbouw. Verder moet de langstudeerboete voor studenten ongedaan gemaakt worden, evenals het op hande zijnde afschaffen van het sociaal leenstelsel”, aldus MHP-duovoorzitter Bob van der Wal.

De vakcentrales benadrukken dat iedere werknemer in Nederland recht heeft op vrije cao-onderhandelingen waarin afspraken gemaakt kunnen worden over loon en werkzekerheid.
FNV-voorzitter Agnes Jongerius: “Werkgevers en werknemers zijn al heel lang in staat onderhandelingen te voeren en zo tot een verantwoorde loonontwikkeling te komen. Daar hebben we geen nullijn voor nodig.”

En overigens gaan de vakcentrales er vanuit dat de eerder gemaakte afspraken in het Pensioenakkoord volgens plan worden uitgevoerd.

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws