Menu
Vakcentrales: Europa moet investeren in echte banen

“Werkenden en werkzoekenden hebben weinig aan groei zonder echte banen. Met meer dan 26 miljoen werklozen in de EU roepen de Nederlandse vakcentrales Juncker en de lidstaten van de EU op nu te investeren in gewoon goed werk”, dat verklaart Catelene Passchier (FNV) vandaag in Brussel namens FNV, CNV en VCP aan Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie. De Nederlandse vakbonden spreken zich ook uit voor betere Europese regels om misstanden en oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt tegen te gaan.

De vakbonden houden hun pleidooi bij de Tripartite Social Summit for Growth and Employment, een conferentie met vertegenwoordigers van Europese vakbonden, werkgeversorganisaties, nationale overheden en de Europese Commissie.

‘De arbeidsmarkten in de Europese Unie zijn geen eilandjes’, stelt CNV Voorzitter Maurice Limmen. ‘Bij arbeidsmobiliteit binnen de EU moet gelijk loon voor gelijk werk wel voorop staan. Europese regels moeten een gelijk speelveld bevorderen in plaats van een race naar het putje. In Nederland heeft de Sociaal Economische Raad (SER) in haar advies over arbeidsmigratie ook al eerder om maatregelen voor dit probleem gevraagd.

FNV vicevoorzitter Catelene Passchier: ‘Doorgeschoten flexibiliteit op de arbeidsmarkt leidt tot toenemende onzekerheid en onvoorspelbaarheid voor werknemers.’ Passchier meent dat Europa niet moet inzetten op deregulering. ‘In plaats van minder regels zou de Europese Commissie zich moeten inzetten voor betere regels.’

Bob van der Wal, vicevoorzitter van de VCP, benadrukt dat die regels het beste tot stand komen in overleg met sociale partners. ‘Sociale dialoog is een voorwaarde voor groei. Die dialoog is een goede Nederlandse traditie die wij graag terugzien op de Europese arbeidsmarkt.’

De vakbonden overhandigen ook een brief (.pdf) aan Marianne Thyssen, EU-commissaris voor Arbeidsomstandigheden, en minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waarin ze pleiten voor meer grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen op de werkplek en het belang van een gelijk speelveld in Europa ook op dit terrein. Door slechte bescherming tegen kankerverwekkende stoffen op de werkplek sterven jaarlijks naar schatting 100.000 Europese werkenden.

Laatste nieuws

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

25 juni 2024

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

25 juni 2024

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

uitkerinsglasten

25 juni 2024

Gezondheid Nederlanders steeds slechter

Meer nieuws