Menu

Culemborg, 20 april 2012

Persbericht FNV, CNV en MHP d.d. 20 april 2012

Vakcentrales: Flexwerkers dupe van Ziektewetplannen kabinet

FNV, CNV en MHP zijn fel tegen de wijzigingen in de Ziektewet waar het kabinet vandaag in de ministerraad mee heeft ingestemd.

Deze plannen zijn ziekmakend. Dit zorgt voor een tweedeling in onze maatschappij. Als je als flexwerker een ongeluk krijgt of ernstig ziek wordt, dan kom je buiten de samenleving te staan”, zegt FNV-federatiebestuurder Leo Hartveld.

Door de kabinetsvoorstellen gaan flexwerkers er bij ziekte in inkomen fors op achteruit. Mensen met een kort arbeidsverleden en een flexibel contract vallen al na een paar maanden terug naar bijstandsniveau. Vanaf 1 januari 2013 krijgen zij nog maar drie maanden een ziektewetuitkering van 70 procent van het laatstverdiende loon. Alleen flexwerkers die langer dan vier jaar hebben gewerkt, krijgen daarbovenop voor elk gewerkt jaar nog één maand normaal ziektegeld extra. Nu krijgen zieke flexwerkers nog twee jaar lang een Ziektewetuitkering, ongeacht hun arbeidsverleden.

Hartveld: “Tot nu toe zijn zieke werknemers met een vast dienstverband en zieke werknemers met een tijdelijk dienstverband altijd gelijk behandeld. Nu ontstaan er verschillende ‘soorten’ werknemers. Dat is onaanvaardbaar. Zieke flexwerkers hebben evenveel recht op inkomen als hun zieke collega’s in vaste dienst.”

Vice-voorzitter van het CNV, Maurice Limmen: “Jongeren en flexwerkers worden de dupe van deze arbeidsverledeneis. Want die hebben immers geen of een kort arbeidsverleden. Als zij langer dan een paar maanden ziek zijn, raken zij in financiële problemen met deze lage uitkering. Het gaat al snel om een fors inkomensverlies.”

Het kabinet denkt door het beperken van uitkeringsrechten het ziekteverzuim onder flexwerkers tegen te gaan. Er is volgens de centrales echter geen enkel bewijs dat dit ook daadwerkelijk succes zal hebben. Zo wil het kabinet dat zieke flexwerkers actief op zoek gaan naar werk.

MHP-bestuurder Eddy Haket: “Het kabinet vergeet dat zieke werklozen nu ook al de plicht hebben om ander passend werk te zoeken. Dat is echter lastig omdat ze geen werkgever meer hebben waar ze kunnen re-integreren. Als het flexwerkers inderdaad niet lukt om werk te vinden, hebben zieke werklozen straks én geen werk én geen uitkering.”

Laatste nieuws

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

25 juni 2024

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

25 juni 2024

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

uitkerinsglasten

25 juni 2024

Gezondheid Nederlanders steeds slechter

Meer nieuws