Menu
Sociale zekerheid

De Nederlandse wetgeving voor arbeidsongeschiktheid voldoet nog steeds niet aan internationale normen. Die kritiek hebben de vakcentrales FNV, CNV en VCP naar voren gebracht in hun commentaar op de jaarlijkse overheidsrapportage aan de Internationale Arbeidsorganisatie ILO.

Reprimande

De kritiek van de vakbonden is niet nieuw: al jaren is er gedoe over de manier waarop de huidige Nederlandse wetgeving is vormgegeven. Een ILO-commissie van experts heeft Nederland daarvoor al eens op de vingers getikt, maar volgens de vakcentrales is daar onvoldoende mee gebeurd.

Minimumnormen

Nederland moet jaarlijks aan de ILO rapporteren hoe de wetgeving op het gebied van arbeidsongeschiktheid ervoor staat en of het aan de internationale normen voldoet. Volgens de drie vakcentrales handelt Nederland in strijd met ILO Conventie 121, waarin minimumnormen staan voor het recht op uitkering bij arbeidsongeschiktheid, waaraan elk land moet voldoen. Nederland heeft het verdrag geratificeerd, maar handelt er niet naar. Het coalitieakkoord van vorig jaar heeft daar niets aan veranderd, schrijven de bonden.

35-procent-regeling

De kritiek heeft met name betrekking op de zogeheten 35 procent-regeling. Die bepaalt dat een zieke werknemer geen uitkering krijgt wanneer hij minder dan 35% arbeidsongeschikt wordt verklaard. Een grote groep deels arbeidsongeschikten (zo’n 66.000 mensen) blijft zo verstoken van enige bescherming, wat in strijd is met de Conventie. Ook stelt de WIA volgens de deskundigen in bepaalde situaties eisen, zoals het hebben van werk, die verder gaan dan is toegestaan volgens de Conventie.

Witboek

Eerder dit jaar kwamen de vakcentrales met een witboek naar buiten, waarin allerlei voorbeelden staan van hardheden in de huidige wetgeving. Zo pleiten de vakcentrales ervoor om de drempel om een arbeidsongeschiktheidsuitkering te kunnen krijgen te verlagen van 35% naar 15%. Ook de SER pleit hiervoor. Daardoor kan een groot deel van de mensen die minder dan 35% arbeidsongeschikt is wel rekenen op een vangnet. Verder stellen de vakbonden voor om de beoordeling of iemand nog wel of niet kan werken minder theoretisch te maken.

Laatste nieuws

Advies aan Hoge Raad over toepassen arbeidskorting bij WGA-uitkering

24 juni 2024

Advies aan Hoge Raad over toepassen arbeidskorting bij WGA-uitkering

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

19 juni 2024

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

19 juni 2024

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

Meer nieuws