Menu

Convenant Gezond Gewicht – FNV – CNV – MHP
17 november 2011

Vakcentrales in werknemerskrant ‘Lijf’: leefstijl is zaak van werknemers

FNV, CNV en MHP vinden dat de keuze voor een gezonde leefstijl de eigen verantwoordelijkheid is van werknemers. Werkgevers kunnen stimuleren en ondersteunen om werknemers te prikkelen maar het is aan de werknemers zelf om de keuze te maken om in hun eigen gezondheid te investeren.

De vakcentrales en het Convenant Gezond Gewicht overhandigden vandaag een speciale krant over leefstijl aan Directeur Generaal Paul Huijts van VWS. “Voor het CNV is de langdurige inzetbaarheid van werkenden van groot belang. Ik vind het belangrijk dat mensen kunnen investeren in hun eigen gezondheid. Dat mensen de gelegenheid krijgen om binnen de eigen gezonde grenzen te blijven werken”, zei Maurice Limmen, vice-voorzitter van het CNV vandaag bij de overhandiging.

Profiteren van gezonde leefstijl
“Ook de FNV onderkent dat gezondheid de komende jaren steeds belangrijker wordt. We leven langer en we werken langer. Met een gezond leefpatroon profiteer je ook op de arbeidsmarkt. Daarvoor zijn natuurlijk ook goede arbeidsomstandigheden noodzakelijk”, aldus Leo Hartveld, lid van het federatiebestuur van de FNV met onder andere sociale zekerheid en zorg in zijn portefeuille.
Bob van der Wal, voorzitter van de vakcentrale MHP onderschrijft dit. Hij voegt daar aan toe dat als een ongezonde leefstijl belemmeringen in het functioneren oplevert, werkgever en werknemer daar in redelijkheid met elkaar over moeten praten. “Vanuit preventie mag een werkgever wat ons betreft best aan de bel trekken als het dreigt fout te gaan.” Van der Wal moedigt werkgevers aan hun verantwoordelijk te nemen als het gaat om een gezond aanbod van eten en drinken in de bedrijfsrestaurants.

Paul Rosenmöller
Voorzitter van het Convenant Gezond Gewicht Paul Rosenmöller: “Het doet mij deugd dat werknemersorganisaties een gezonde leefstijl steeds belangrijker vinden. Daarnaast ben ik er van overtuigd dat werkgevers en werknemers inzien dat een gezonde leefstijl een gezamenlijk belang is. En dat is een mooie basis om op de werkplek en daarbuiten verder te gaan om de gezonde keuze de gemakkelijke keuze te maken. Daar profiteert zowel onze maatschappij als de BV Nederland van. Maar eigenlijk nog meer de mensen zelf.”

Download hier de ‘Werknemerskrant Lijf’.

LinkedIn

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws