Menu
Vakcentrales kritisch op novelle Witteveenkader

De vakcentrales FNV, CNV en MHP hebben kritisch commentaar gegeven op de novelle Witteveenkader, onder andere met betrekking tot de vormgeving van de nettolijfrente. Dit met het oog op een hoorzitting in de Tweede Kamer over deze novelle. Direct na het uitkomen van de novelle heeft MHP al haar bezwaren tegen de vormgeving van de nettolijfrente en de aftopping kenbaar gemaakt.

In de brief (.pdf) d.d. 30 januari jl. spreken de vakcentrales zich wederom principieel uit tegen de verlaging van de maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering van het pensioengevend inkomen. Daarnaast hebben de vakcentrales een aantal specifieke zorgen ten aanzien van de novelle naar voren gebracht. Zo zijn de vakcentrales van mening dat de nettospaarregeling ook algemeen verbindend moet kunnen worden verklaard en daarnaast ondergebracht moet worden bij de Pensioenwet. Dit zodat er arbeidsvoorwaardelijke afspraken kunnen worden gemaakt en ook pensioenfondsen de aanvullende regeling kunnen uitvoeren voor hun eigen deelnemers.

Ook brengen de vakcentrales de nadelige effecten voor eindloonregelingen als gevolg van het gewijzigde fiscale kader onder de aandacht. Hierover schreef de MHP op 17 januari jl. al een brief (.pdf) naar de Tweede Kamer.

Verder vragen de vakcentrales aandacht voor de premie-effecten als gevolg van dit wetsvoorstel. Mogelijk daalt de kostendekkende premie voor de pensioeninkoop, maar als gevolg van het nieuwe FTK zal deze hoogstwaarschijnlijk weer stijgen. De vakcentrales vinden dat de generatietoets en de toetscriteria een wettelijke basis zouden moeten krijgen als onderdeel van het nieuwe FTK.

Tot slot vragen de vakcentrales aandacht voor het flankerend arbeidsmarktbeleid. Tijdens het Pensioenakkoord in 2011 heeft het toenmalige kabinet hiervoor een behoorlijk budget toegezegd aan sociale partners. Inmiddels is dit pakket zo goed als uitgekleed. Dit terwijl de oplopende werkloosheid en de kleine kans op werk voor sommige groepen, nu juist vragen om investeringen.

Laatste nieuws

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

19 juni 2024

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

19 juni 2024

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

12 juni 2024

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

Meer nieuws