Menu
Vakcentrales: Meer nodig dan technisch onderhoud nieuwe pensioenregels

De vakcentrales VCP, FNV en CNV vinden dat staatssecretaris Klijnsma met de nieuwe pensioenregels onvoldoende doet voor huidige en toekomstige generaties. Vandaag stuurde staatssecretaris Klijnsma het financieel toetsingskader (FTK) naar de Tweede Kamer. Deze regels zorgen echter niet voor voldoende stabiliteit van een eerlijk pensioen voor jong en oud.

Er dreigt de komende jaren een gejojo met de premie. “Het kabinet stelt snelheid boven precisie en zorgvuldigheid. De gefaseerde invoering is voor de VCP onbegrijpelijk want het zal ten koste gaan van het pensioenresultaat van onze leden, jong en oud. De VCP wil dat sociale partners de tijd krijgen om de gevolgen van de nieuwe pensioenwetgeving in beeld te brengen. Dat is noodzakelijk om de onderhandelingen die over de pensioenregelingen gevoerd moeten worden succesvol te kunnen laten verlopen”, aldus VCP-voorzitter Gerrit van de Kamp.

Gijs van Dijk, FNV-pensioenbestuurder: “Het technische onderhoud dat de staatssecretaris zegt te plegen raakt nog steeds aan de koopkracht van diverse generaties. Miljoenen Nederlanders zullen dit in hun portemonnee gaan voelen. Wel is het goed dat diepe kortingen van pensioen worden gespreid over langere termijn. Maar door het FTK en het Witteveenkader op diverse momenten in gebruik te nemen, ontstaat er een hoop onduidelijkheid. Onduidelijkheid waar mensen niet op zitten te wachten, want ondanks het feit dat het Nederlandse pensioenstelsel tot de beste ter wereld behoort, willen zij kunnen vertrouwen op een stabiel en goed pensioen.”

CNV-pensioenbestuurder Willem Jelle Berg: “Pensioen is geen financieel product maar een arbeidsvoorwaarde. Het is dus onderdeel van arbeidsmarktbeleid en sociale partners moeten dus de ruimte krijgen om de pensioenen af te stemmen op de specifieke omstandigheden en ontwikkelingen in een sector. Het nieuwe FTK moet hier voldoende ruimte voor laten, zodat cao-partijen afspraken kunnen maken voor een goed pensioen en pensioenfondsen kunnen beleggen met een lange termijn horizon.”

De vakcentrales zullen het wetsontwerp goed gaan analyseren en toetsen aan heldere criteria. Voor deze criteria bestaat een zeer breed maatschappelijk draagvlak. Deze zijn vastgelegd in een verklaring van acht maatschappelijke partijen waarin jong en oud, Stichting van de Arbeid en pensioenfondsen zich hebben verenigd.

Laatste nieuws

Goed nieuws voor thuiswerkende grensarbeiders

9 juni 2023

Goed nieuws voor thuiswerkende grensarbeiders

Modale middeninkomens steeds meer in de problemen

8 juni 2023

Modale middeninkomens steeds meer in de problemen

Aanpak om gebruik concurrentiebeding terug te dringen is onvoldoende

6 juni 2023

Aanpak om gebruik concurrentiebeding terug te dringen is onvoldoende

Meer nieuws
Naar boven