Menu

Culemborg, 6 juni 2013

Vakcentrales MHP, FNV en CNV verlengen convenant Mantelzorg

Maatschappelijke ontwikkeling dwingt Mantelzorg ook normaal onderdeel te zijn van Het Nieuwe Flexibele Werken !

Tijdens het symposium ‘Aandacht voor werkende mantelzorgers werkt!’ wordt op 6 juni 2013 het convenant Mantelzorg verlengd door de vakcentrales MHP, FNV en CNV. De drie vakcentrales onderstrepen daarmee dat mantelzorg de komende jaren een van de belangrijke onderwerpen bij cao-onderhandelingen blijft. Zij verwachten dat het aantal werkende mantelzorgers alleen maar toeneemt.

Mantelzorg wordt door de vergrijzing en veranderingen in de zorg steeds belangrijker. Omdat steeds meer mannen en vrouwen ook (langer door)werken, zullen mantelzorgers vaak werkende mantelzorgers zijn.

MHP-duovoorzitter Reginald Visser ziet positieve ontwikkelingen binnen verschillende cao’s. “Met name voor drukbezette hoger opgeleide professionals is het van belang dat zij naast het werk ook zorgtaken voor een naaste kunnen verrichten. Cao-afspraken over mantelzorg zijn daarom een belangrijke stap om het gesprek tussen werkgever en werknemer te blijven voeren. Deze cao-afspraken kunnen als kader dienen, maar uiteindelijk draait het om individuele maatwerkafspraken tussen beiden.”

Het convenant Mantelzorg werd in 2010 al gesloten. Het belang van een goede combinatie van werk en mantelzorg is sindsdien alleen maar toegenomen, zo vinden de centrales. Sinds de ondertekening van het convenant in 2010 zijn in tientallen cao’s afspraken gemaakt over de combinatie werk en mantelzorg. Alle afspraken zijn opgenomen in de cao-monitor 2012.

De drie vakcentrales onderstrepen, door op 6 juni het convenant te verlengen, dat het werk nog niet af is.

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws