Menu
Vakcentrales: Nieuwe pensioenregels slaan gat in koopkracht

De vakcentrales VCP, FNV en CNV vrezen dat mensen door de nieuwe pensioenregels fors aan koopkracht gaan inleveren. Ook het aanpassen van het pensioen aan de gestegen prijzen wordt zeer moeilijk. In een Positionpaper (.pdf) geven de drie centrales hun visie op dit nieuwe Financieel Toetsingskader (FTK). Dit kader is volgens de drie centrales niet generatie- en toekomstbestendig en verschuift de pensioendilemma’s naar de lange termijn.

“Nog steeds is niet alle regelgeving bekend, die nodig om een goed inzicht te hebben in de gevolgen voor het pensioen van deelnemers. Snel duidelijkheid en rust op het pensioendossier is voor het draagvlak van groot belang”, aldus VCP-bestuurder Nic van Holstein.

“De vakcentrales willen een goed pensioen voor alle generaties. Deze rekenregels zorgen niet voor de koopkracht die mensen zo hard nodig hebben. Ze zorgen juist voor meer onduidelijkheid over de pensioenen van nu en later. Deze regels moeten op essentiële punten verbeterd worden”, zegt Gijs van Dijk, FNV-pensioenbestuurder. “Hoewel het positief is dat grote schokken worden uitgesmeerd, ontbreekt het perspectief op indexatie voor de middellange termijn.”

CNV-pensioenbestuurder Willem Jelle Berg: “In het Sociaal akkoord en in het Pensioenakkoord hebben we er voor gekozen om het pensioen minder zeker te maken, zodat indexatie mogelijk blijft. Het kabinet kiest nu niet voor ‘minder zeker’, maar voor ‘zeker minder’, door deze strengere eisen. En dat is een gemiste kans.”

FNV, CNV en VCP vinden dat fondsen ruimte moeten krijgen om een nieuwe start te maken. Dit zodat zij met een goed beleggingsbeleid kunnen sturen op een gezonde uitgangspositie. De mogelijkheden tot indexeren is namelijk van groot belang voor het draagvlak onder de deelnemers. De spelregels moeten daar juist de fondsen de ruimte voor geven.

Laatste nieuws

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

19 juni 2024

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

19 juni 2024

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

12 juni 2024

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

Meer nieuws