Menu
Vakcentrales: nieuwe pensioenregels zijn broos voor jong en oud

De vakcentrales VCP, FNV, CNV maken zich grote zorgen over de effecten van de nieuwe pensioenregels waarover vandaag in de ministerraad is besloten. Diverse generaties zullen dit nu en later in hun portemonnee gaan voelen en aan koopkracht gaan inleveren.

De vakcentrales gaan het wetsontwerp toetsen aan heldere criteria. Voor deze criteria bestaat een zeer breed maatschappelijk draagvlak. Deze criteria zijn vastgelegd in een verklaring van acht maatschappelijke partijen waarin jong en oud, Stichting van de Arbeid en pensioenfondsen zich hebben verenigd.

De vakcentrales willen een goed pensioen voor jong en oud. Er dreigt de komende jaren een gejojo met de premie als het FTK niet tegelijkertijd met het Witteveenkader wordt ingevoerd. Dit gaat volgens de drie centrales ten koste van de stabiliteit van het stelsel.

De vakcentrales blijven de verdere uitwerking van het wetsvoorstel nauwlettend volgen. Daarbij zal de inhoud steeds worden getoetst aan de volgende uitgangspunten:
– Een stabiel contract voor alle generaties
– Koopkrachtbehoud
– Een stabiele premie
– Een fatsoenlijke pensioenuitkering voor jong en oud

“Een integrale afweging van de effecten van het Wetsvoorstel FTK en de Wet Witteveenkader is voor VCP noodzakelijk om de onderhandelingen die over de pensioenregelingen gevoerd moeten worden succesvol te laten verlopen. De door het kabinet beoogde gefaseerde invoering waarvan werknemers uiteindelijk de dupe zijn grenst aan onbehoorlijk bestuur”, aldus VCP-duovoorzitter Gerrit van de Kamp.

“De FNV wil een stabiel en eerlijk pensioencontract voor alle generaties. Dit FTK is instabiel en zorgt niet voor de koopkracht die mensen zo hard nodig hebben. Dit kabinet kan de belofte dat ze nu pensioenzekerheid én een perspectief op de toekomst biedt, niet waarmaken”, zegt Gijs van Dijk, pensioenbestuurder FNV. “Daarom start de SER een brede toekomstdiscussie over pensioenen. De pensioenen worden straks nog steeds niet geïndexeerd, terwijl indexatie voor jong en oud een belangrijke pijler is voor een goede oudedagsvoorziening.”

CNV Bestuurder Willem Jelle Berg: “In het huidige FTK worden pensioenfondsen te veel gedwongen om met de korte termijn bezig te zijn. Deze korte termijn focus komt het uiteindelijke pensioenresultaat voor de deelnemers niet ten goede. Het CNV pleit voor een lange termijn focus in het nieuwe FTK, zodat deelnemers een grotere kans hebben op een welvaartsvast pensioen.”

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws