Menu
Vakcentrales onaangenaam verrast door steenkolenconvenant

FNV, CNV en VCP zijn onaangenaam verrast door de manier waarop minister Ploumen afspraken heeft gemaakt met vijf Nederlandse energiebedrijven over het aanpakken van misstanden in de kolensector in met name Colombia. Ze missen duidelijke regels voor het geval afspraken niet worden nagekomen. Ook hadden vakbonden en andere maatschappelijke organisaties bij het convenant moeten worden betrokken.

Dat schrijven de drie vakcentrales in een brief aan minister Ploumen die maandag naar Colombia vertrekt. In dat land zijn vakbondsleiders in de steenkolenindustrie hun leven niet zeker. Bij de winning van steenkolen worden arbeidsrechten met grote regelmaat geschonden. Tienduizenden mensen worden van hun land verjaagd, er zijn al duizenden doden gevallen en honderden mensen worden vermist.

Wat de vakcentrales vooral dwars zit, is dat de minister juist deze week publiekelijk een SER-advies onderschreef dat nadrukkelijk aanbeveelt om vakbonden en ngo’s bij dergelijke convenanten te betrekken en duidelijk af te spreken wat er gebeurt bij niet nakomen ervan. Het is een gemiste kans dat dit niet meteen bij dit convenant is toegepast. De drie organisaties vragen de minister om op korte termijn met alle betrokken partijen in gesprek te gaan, en om de nieuwe aanpak van convenanten en sociale dialoog in het vervolg ook zelf in de praktijk te brengen.

Laatste nieuws

Nic van Holstein persfoto

30 mei 2023

Goede arbeidsvoorwaardelijke pensioenafspraken nodig – Eerste Kamer neemt nieuwe pensioenwet aan

Stichting van de Arbeid komt met handreiking cao-bepalingen ketenbenadering

30 mei 2023

Stichting van de Arbeid komt met handreiking cao-bepalingen ketenbenadering

Extra ondersteuning bij de aanvraag van een PAWW-uitkering

30 mei 2023

Extra ondersteuning bij de aanvraag van een PAWW-uitkering

Meer nieuws
Naar boven