Menu

De vakcentrales zien de variabele pensioenuitkering als een verbetering van de huidige beschikbare premieregelingen. Het biedt deelnemers aan beschikbare premieregelingen in de toekomst meer bescherming tegen het conversierisico en het biedt hun meer profijt door de (beperkte) risicodeling. Dit kan leiden tot hogere pensioenen. Op 18 augustus hebben de vakcentrales VCP, FNV en CNV gereageerd op de internetconsultatie ‘Wet variabele pensioenuitkering’ van het Ministerie van Sociale Zaken.

In het voorstel van wet dat ter consultatie voorlag, worden variabele pensioenuitkeringen mogelijk gemaakt binnen het stramien van de beschikbare premieregeling en wordt (beperkt) collectieve risicodeling mogelijk. De vakcentrales onderschrijven in hun reactie de knelpunten in de huidige premieovereenkomst en daarom ook de doelstelling van dit wetsvoorstel. Wel komen zij met een aantal verbeterpunten. Zo is een nadere uitwerking van de zorgplicht gewenst. Daarnaast is het niet wenselijk dat de projectierente, de rentevoet voor de bepaling van de hoogte van de variabele uitkering en benchmark voor het uitsmeren van schokken (individuele variant) c.q. voor het toedelen van schokken (collectieve variant), verschillend is voor de twee varianten die met dit wetsvoorstel mogelijk worden gemaakt.

Lees hier (.pdf) de hele reactie van de vakcentrales.

De Nationale Beeldbank / Wilma van Maldegem

Laatste nieuws

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

12 juni 2024

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

Positief over initiatiefwetsvoorstel voor rouwverlof

12 juni 2024

Positief over initiatiefwetsvoorstel voor rouwverlof

Volgende stap in RVU-actie politie

11 juni 2024

Volgende stap in RVU-actie politie

Meer nieuws