Menu

VCP, FNV en CNV vragen in een brief de Tweede Kamer om duidelijk uit te spreken dat ze kortingen op de pensioenen wil voorkomen. Dat zeggen de vakcentrales in reactie op de aankondiging op vrijdag 18 november dat het kabinet nu nog geen maatregelen neemt om kortingen te voorkomen.

Volgens de bonden is ingrijpen gewettigd als op korte termijn geen zelfstandig herstel optreedt bij de pensioenfondsen. De dekkingsgraden van de fondsen staan vooral onder druk door de rente die nu al lange tijd kunstmatig laag wordt gehouden.

De bonden vinden het positief dat het kabinet wel bereid is om te kijken naar verlengen van de hersteltermijnen. Het kabinet wil hiervoor wachten op de cijfers van december. Verlengen van de termijnen geeft fondsen meer tijd om hun dekking op peil te brengen. Dit zou moeten doorlopen tot de lage rentepolitiek van Europa wordt beëindigd, zo zeggen de bonden. Enkel een tijdelijke maatregel nemen, biedt onvoldoende soelaas.

De bonden vragen de Kamer om tijdens het Algemeen Overleg over pensioenen komende donderdag nu al helder uit te spreken dat ze in januari het korten op pensioenen wil voorkomen door middel van maatwerk.

Het kabinet baseert zich op de Najaarsrapportage van De Nederlandsche Bank (DNB) met de cijfers van eind september. Als niet wordt ingegrepen zullen in de loop van volgend jaar 30 fondsen kortingen moeten doorvoeren van gemiddeld 0,7 procent, zo becijfert DNB. Dit heeft gevolgen voor zo’n 2 miljoen deelnemers, onder wie circa 200.000 gepensioneerden.

Nic van Holstein (VCP): ‘Het rentevraagstuk rond pensioenen is complex. Verlengen van de hersteltermijn is een begaanbaar pad maar de VCP pleit er ook voor om ook meer creatieve oplossingen, zoals het uitgeven van pensioenobligaties of het kasstroommodel, nader te onderzoeken. We moeten naar een structurele en generatie-evenwichtige oplossing’.

Han Busker (FNV): ‘Het kan toch niet zo zijn dat heel het land profiteert van het herstel van de economie, behalve de mensen met een laag pensioen. Kortingen zijn slecht voor het vertrouwen en bovendien een tijdbom onder het economisch herstel.’

Willem Jelle Berg (CNV): ‘Of er gekort moet worden volgend jaar is onzeker. Voor de langere termijn is een meer structurele oplossing geboden. Hier moet de polder en politiek gezamenlijk een weg in vinden.’

De bonden benadrukken dat verlenging van de hersteltermijn geen structurele oplossing vormt. Daarom willen VCP, FNV en CNV constructief verder werken aan een goed nieuw stabieler pensioencontract dat in de volgende kabinetsperiode met een breed maatschappelijk draagvlak zouden moeten worden ingevoerd.

Zie hier (.pdf) de brief van de vakcentrales aan de Tweede Kamer.

Laatste nieuws

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

19 juni 2024

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

19 juni 2024

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

12 juni 2024

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

Meer nieuws