Menu

De vakcentrales FNV, CNV en MHP staan overwegend positief tegenover de komst van een algemeen pensioenfonds (apf) om zo een oplossing te bieden voor kleinere fondsen. De vakcentrales zien echter ook de nodige haken en ogen aan de vormgeving van de apf.

De vakcentrales hebben gezamenlijk gereageerd op de consultatie over het voorontwerp Wet algemeen pensioenfonds. Zij vinden dat een apf geen winstoogmerk mag hebben. Bij een winstoogmerk van een apf komen de belangen van de deelnemers op gespannen voet te staan met de belangen van aandeelhouders. Het is bovendien onvoldoende duidelijk hoe het speelveld tussen pensioenfondsen en verzekeraars zich zal ontwikkelen met de komst van een commercieel pensioenfonds.

De komst van de apf, zonder winstoogmerk, kan bijdragen aan een (deel)oplossing voor kleinere pensioenfondsen. Deze fondsen hebben dan met behoud van hun eigen regeling een antwoord op de verzwaring van taken als gevolg van nieuwe wetgeving en steeds strengere governance-eisen. Veel (ondernemings)pensioenfondsen staan op het punt te liquideren en hebben nu vaak geen ander alternatief dan een (commerciële en vaak dure) verzekeraar. Met de apf kunnen deze kleinere pensioenfondsen dan profiteren van schaalvergroting, maar wel hun eigen regeling behouden. De vakcentrales pleiten ervoor de governance-structuur niet te beperken en alle bestuursmodellen uit de Wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen mogelijk te maken bij een apf. Het is nodig om te bezien of de apf niet tevens een oplossing kan zijn voor verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen, mits dit de verplichtstelling niet onder druk zet. Lees hier (.pdf) de volledige reactie van de vakcentrales.

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws