Menu

Op 13 februari komen de regeringsleiders van Nederland, België en Luxemburg samen ter gelegenheid van een ‘Sociale Top’ van de Benelux. De gezamenlijk vakcentrales van de drie landen hebben deze gelegenheid aangegrepen om een aantal vakbondseisen neer te leggen in reactie op verontrustende initiatieven van de Europese Commissie.

Onder het mom van verlichting van administratieve lasten voor bedrijven wil de Europese Commissie (onder meer) Europese sociale regelgeving gaan herzien. Denk bijvoorbeeld aan de raadpleging van werknemers bij collectief ontslag, bij overname van het bedrijf, bij reorganisaties. Dit zijn zwaarbevochten werknemersrechten, die op de tocht komen te staan alleen omdat het naleven van deze rechten voor werkgevers te lastig zou zijn. De MHP vindt dat vereenvoudiging van regelgeving nooit mag leiden tot afbraak van zekerheden, aldus MHP-voorzitter Bob van der Wal.

Ook vragen de gezamenlijke vakcentrales hun regeringsleiders om aandacht te besteden aan de aanpak van schijnconstructies op de arbeidsmarkt, de strijd tegen sociale dumping en investeringen in kwaliteitsvolle banen. Lees hier de officiële verklaring (.pdf) van de gezamenlijke Benelux vakcentrales.

Laatste nieuws

Nic van Holstein persfoto

30 mei 2023

Goede arbeidsvoorwaardelijke pensioenafspraken nodig – Eerste Kamer neemt nieuwe pensioenwet aan

Stichting van de Arbeid komt met handreiking cao-bepalingen ketenbenadering

30 mei 2023

Stichting van de Arbeid komt met handreiking cao-bepalingen ketenbenadering

Extra ondersteuning bij de aanvraag van een PAWW-uitkering

30 mei 2023

Extra ondersteuning bij de aanvraag van een PAWW-uitkering

Meer nieuws
Naar boven