Menu

Culemborg, 22 juni 2012

Vakcentrales vragen ILO om toetsing Arbeidsinspectie

In een brief aan de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) kaarten de vakcentrales FNV, CNV en MHP aan dat Nederland onvoldoende inspecteurs heeft bij de Arbeidsinspectie (sinds 1 januari de Inspectiedienst SZW). Daarmee worden volgens de vakcentrales belangrijke internationale verdragen genegeerd.

De ILO wordt daarom verzocht te toetsen of de Arbeidsinspectie en daarmee de overheid zich schuldig maakt aan de schending van belangrijke ILO-verdragen. Door de bezuinigingen op de Inspectiedienst SZW is het aantal inspecteurs fors gedaald. In Nederland is er een situatie ontstaan dat er slechts één inspecteur per dertigduizend werknemers is, terwijl de internationale norm één op tienduizend is. Gemiddeld krijgt een bedrijf in Nederland één keer in de zesenveertig jaar bezoek van een arbeidsinspecteur. Het overgrote deel van de bedrijven wordt dus nooit gecontroleerd. Volgens de MHP kan de lage ‘pakkans’ ertoe leiden dat de veiligheid van werknemers een lagere prioriteit krijgt, waardoor het aantal bedrijfsongevallen kan stijgen.

Download hier de brief.

Laatste nieuws

Nic van Holstein

27 februari 2024

In gesprek met Nic van Holstein: De poort naar politiek Den Haag

Arbeidsmarkt diversiteit architect

22 februari 2024

Meer werknemers bouwen pensioen op!

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

20 februari 2024

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

Meer nieuws