Menu

Culemborg, 22 juni 2012

Vakcentrales vragen ILO om toetsing Arbeidsinspectie

In een brief aan de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) kaarten de vakcentrales FNV, CNV en MHP aan dat Nederland onvoldoende inspecteurs heeft bij de Arbeidsinspectie (sinds 1 januari de Inspectiedienst SZW). Daarmee worden volgens de vakcentrales belangrijke internationale verdragen genegeerd.

De ILO wordt daarom verzocht te toetsen of de Arbeidsinspectie en daarmee de overheid zich schuldig maakt aan de schending van belangrijke ILO-verdragen. Door de bezuinigingen op de Inspectiedienst SZW is het aantal inspecteurs fors gedaald. In Nederland is er een situatie ontstaan dat er slechts één inspecteur per dertigduizend werknemers is, terwijl de internationale norm één op tienduizend is. Gemiddeld krijgt een bedrijf in Nederland één keer in de zesenveertig jaar bezoek van een arbeidsinspecteur. Het overgrote deel van de bedrijven wordt dus nooit gecontroleerd. Volgens de MHP kan de lage ‘pakkans’ ertoe leiden dat de veiligheid van werknemers een lagere prioriteit krijgt, waardoor het aantal bedrijfsongevallen kan stijgen.

Download hier de brief.

Laatste nieuws

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

25 juni 2024

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

25 juni 2024

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

uitkerinsglasten

25 juni 2024

Gezondheid Nederlanders steeds slechter

Meer nieuws