Menu
Vakcentrales waarschuwen tegen deregulering EU

Sociale rechten, gezondheid en veiligheid van werknemers mogen niet het slachtoffer worden van ‘administratieve lastenverlichting’, dat schrijven de vakcentrales FNV, CNV en MHP in een brief (.pdf) aan premier Rutte op 5 december jl. Aanleiding is een besluit van de Europese Commissie en de insteek van de Nederlandse overheid daarbij.

Onlangs heeft Europese Commissie een aantal REFIT (Regulatory Fitness and Performance Programme)-maatregelen aangekondigd in het kader van de vermindering van regeldruk vanuit Europa. Prima initiatief, zou je zeggen, ware het niet dat de Commissie ook wil overgaan tot bevriezing van regelgeving op het gebied van de gezondheid en veiligheid op het werk, en tot herziening van bestaande Arbo-wetgeving. Regels rond gelijke behandeling van uitzendkrachten, rond de publicatie van jaarrekeningen, rond informatie en consultatie van werknemers bij collectieve ontslagen en rond de verplichting voor werkgevers om hun werknemers voorafgaand te informeren en te consulteren bij belangrijke wijzigingen in de arbeidsorganisatie: al deze sociale verworvenheden staan op de nominatie om te verdwijnen of ingeperkt te worden.

FNV, CNV en MHP ontkennen niet dat bureaucratische rompslomp een last voor het bedrijfsleven kan vormen, die – waar mogelijk en mits verantwoord – vermeden moet worden, maar de vakcentrales vinden dat de sociale rechten, gezondheid en veiligheid van werknemers alsmede de sociale dialoog daarbij absoluut niet het onderspit mogen delven.

De aangekondigde maatregelen van de Commissie zijn door de Nederlandse regering over de gehele linie positief en zonder enige kritische noot ontvangen. FNV, CNV en MHP hebben premier Rutte gevraagd het standpunt van de Nederlandse regering te nuanceren en ervoor te waken dat de sociale verworvenheden niet worden afgebroken.

Laatste nieuws

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

25 juni 2024

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

25 juni 2024

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

uitkerinsglasten

25 juni 2024

Gezondheid Nederlanders steeds slechter

Meer nieuws