Menu

Culemborg, 16 april 2012

Persbericht FNV, CNV en MHP d.d. 16 april 2012

Vakcentrales: werkgeverskabinet werkt werknemers tegen

Het kabinet Rutte, in vakbondskringen beter bekend als het werkgeverskabinet, werkt werknemers tegen. In het Nationale Hervormingsprogramma dat het kabinet moet opstellen vanwege Europese afspraken, wordt op geen enkele wijze rekening gehouden met werknemers. De vakbeweging vraagt in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer om werk te maken van een banenplan.

MHP-voorzitter Bob van der Wal: “Waar de werknemers het meest behoefte aan hebben ontbreekt volledig in dit plan: banen, banen, banen. In tijden van economische crisis is dat waar iedereen zich zorgen over maakt. Heb ik morgen nog werk en een behoorlijk inkomen?”

In de Europese Raad is afgesproken dat alle lidstaten ‘een bijzondere inspanning’ doen om ‘het aanbod van arbeid te verbeteren en de jeugdwerkeloosheid te doen dalen’. Europa telt 23 miljoen werkelozen en de jeugdwerkloosheid stijgt, ook in Nederland, snel.

FNV-voorzitter Agnes Jongerius: “De consultatie van de sociale partners door het kabinet had het karakter van een verplicht rondje. Van een echte dialoog was geen sprake. Hiermee werkt dit werkgeverskabinet de werknemers tegen.”

Het Nationale Hervormingsprogramma wordt opgesteld in het kader van de zogeheten EU 2020 Strategie. Hiermee spreken de lidstaten met elkaar af om richting het jaar 2020 groei, milieu en sociaal voorop te zetten bij alle plannen die worden gemaakt.

Jaap Smit, voorzitter van het CNV: “Dit kabinet legt te eenzijdig de nadruk op economische groei, wat ten koste gaat van duurzaamheid en sociaal beleid. Ik daag dit kabinet uit om creatiever en innovatiever de overige doelstellingen van het hervormingsprogramma vorm te geven.”

Lees hier de brief aan de Tweede Kamer. 

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws