Menu
Van Ark belooft aanpassingen Wajongwet

Na de Tweede Kamer heeft nu ook de Eerste Kamer ingestemd met de nieuwe Wajong-regels. Hierdoor dreigen grote groepen mensen met een arbeidsbeperking er in inkomen op achteruit te gaan. Mede onder maatschappelijke druk heeft staatssecretaris Van Ark (SZW) toegezegd de nieuwe regels op onderdelen te zullen aanpassen. Dat moet de pijn enigszins verzachten.

Garantieregeling

De nieuwe regels hebben impact op mensen die op jonge leeftijd te maken hebben gekregen met een ziekte of een handicap. De staatssecretaris heeft nu beloofd dat Wajongers die hun baan kwijtraken en binnen twee jaar een nieuwe baan vinden, niet te maken zullen krijgen met een inkomensachteruitgang. De zogeheten garantieregeling wordt verruimd van één naar twee jaar. “Dat scheelt behoorlijk, zeker in de huidige crisis. Desondanks zal het voor een groep Wajongers niet voldoende zijn”, zegt VCP-beleidsmedewerker Sacha Heemskerk. De garantieregeling zal volgend jaar worden geëvalueerd.

Compensatie

Verder heeft de staatssecretaris toegezegd dat studerende Wajongers per direct niet meer gekort worden op hun uitkering. De Eerste Kamer wil ook dat Wajongers die er door de nieuwe wet op achteruit gaan in inkomen compensatie krijgen. Dat geldt in het bijzonder voor mensen die door hun beperking sowieso minder kunnen werken, Wajongers die nu studeren en Wajongers die hun werk verliezen. “Voorkomen moet worden dat Wajongers er door deze wet op achteruitgaan. Het is goed dat de Eerste Kamer heeft geëist dat nadelige inkomenseffecten gecompenseerd moeten worden”, zegt Heemskerk.

Uitwerking

Staatssecretaris Van Ark (SZW) had het voorstel ingediend omdat ze de geldende regels te ingewikkeld vindt. Een groep maatschappelijke organisaties waaronder de VCP en VCP Young Professionals heeft bij de Eerste Kamer aangedrongen om een andere formule toe te passen waardoor er geen Wajongers op achteruit zouden gaan in inkomen, maar zo ver kwam het niet. De organisaties gaan er wel van uit dat ze betrokken worden bij het uitwerken van de nieuwe garantieregeling en het voorkomen van achteruitgang in inkomen van Wajongers. “We gaan de praktijk nauwgezet volgen en monitoren. Bij signalen van Wajongers die achteruitgaan in hun inkomenssituatie of in hun inkomensperspectief zullen we aan de bel trekken”, zegt VCP-beleidsmedewerker Sacha Heemskerk.

Laatste nieuws

Los de hardheden in de WIA op en voorkom brede stelseldiscussie

23 april 2024

Los de hardheden in de WIA op en voorkom brede stelseldiscussie

VCP YP: Bijeenkomst over de nieuwe pensioenwet, ook voor jou relevant!

22 april 2024

VCP YP: Bijeenkomst over de nieuwe pensioenwet, ook voor jou relevant!

CRvB: Meer ruimte voor uitkeringsinstanties om af te zien van een terugvordering

22 april 2024

CRvB: Meer ruimte voor uitkeringsinstanties om af te zien van een terugvordering

Meer nieuws