Menu
Sociale zekerheid

De VCP en vakorganisatie De Unie hebben hun rol om mensen naar (nieuw) werk te helpen voortvarend opgepakt. Vorig jaar hebben ze 134 mensen in begeleiding genomen, de meesten van hen in het laatste kwartaal.

Begeleiding

Coördinator Kim Hooiveld is tevreden: “We hebben in korte tijd laten zien wat we kunnen en zijn een serieuze speler in dit veld geworden. Het is mooi dat we heel direct van betekenis kunnen zijn voor werknemers door hen te begeleiden naar een andere baan. Daarmee voorkomen we werkloosheid en de daarmee gepaard gaande ellende.”

RMT’s

De VCP en De Unie hebben met Toekomstpro(o)f een platform in het leven geroepen waar mensen die geen werk hebben of hun baan dreigen kwijt te raken, terechtkunnen. Toekomstpro(o)f draait mee binnen de zogeheten Regionale Mobiliteitsteams (RMT’s), die speciaal voor dit doel zijn opgericht en waarbij ook gemeenten, werkgevers, UWV en opleidingsinstanties zijn aangesloten.

Maatwerk

Toekomstpro(o)f is actief in vrijwel alle 35 RMT’s verspreid over heel Nederland. Bij de begeleiding van kandidaten naar ander werk staat individueel maatwerk voorop waarbij gebruik gemaakt wordt van loopbaancoaching, testen en scholing.

 

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws