Menu
Vanaf 1 maart weer belastingaangifte doen

Ondanks de problemen met Digid is het vanaf 1 maart weer mogelijk om aangifte te doen voor de inkomstenbelasting. Hebt u een aangiftebrief gekregen? Dan moet u aangifte inkomstenbelasting doen vóór de datum in de aangiftebrief. Hebt u geen aangifte brief gekregen, maar moet u wel belasting betalen? Dan moet u in ieder geval aangifte doen voor 14 juli.  Zoals elk jaar heeft de VCP een aantal zaken waar u rekening mee kan houden bij het doen van aangifte.

Hebt u een aangiftebrief gekregen? Dan moet u aangifte inkomstenbelasting doen vóór de datum in de aangiftebrief. Hebt u geen aangifte brief gekregen, maar moet u wel belasting betalen? Dan moet u in ieder geval aangifte doen voor 14 juli.  Zoals elk jaar heeft de VCP een aantal zaken waar u rekening mee kan houden bij het doen van aangifte.

Verzamel eerst gegevens en controleer goed
Wanneer u het digitaal proces van belastingaangifte begint wordt het formulier al ingevuld met de informatie die de belastingdienst heeft. Heel handig natuurlijk en scheelt veel tijd. Toch raden we u aan om alles goed langs te lopen. Er kunnen zaken niet goed zijn of in uw persoonlijke situaties dingen veranderd die niet bij de belastingdienst bekend zijn, maar wel invloed hebben op uw aangifte. Ook aftrekposten zijn nog niet ingevuld, omdat die afhangen van uw persoonlijke situatie. Verzamel daarom voorafgaand aan de belastingaangifte de benodigde overzichten uit uw administratie, zoals de jaaropgave van uw werkgevers(s),  jaaroverzichten van bankrekeningen en hypotheek. De belastingdienst heeft hiervoor een handige checklist beschikbaar.  Het is ook nuttig om de aangifte van vorig jaar bij de hand te hebben. Voor een digitale aangifte heeft u ook uw DigiD nodig. Wanneer u gezamenlijk aangifte doet met uw partner heeft u ook de gegevens van uw (fiscaal) partner nodig. Voor een gezamenlijke aangifte moet u ook ieder achtereenvolgens inloggen en ondertekenen.

Aftrekposten
Door de jaren heen zijn veel aftrekposten versoberd en het maximale aftrektarief is voor 2022 gezakt naar 40% (voor 2023 is het gezakt naar het laagste belastingtarief). De belastingdienst geeft een overzicht van kortingen en aftrekposten, waaronder die voor zorgkosten, giften of alimentatie. Het is bijvoorbeeld ook mogelijk OV-reiskosten naar het werk af te trekken wanneer je die zelf betaald.

Heeft u zorgkosten gemaakt die niet vergoed worden en die niet onder het eigen risico vallen? Kijk dan naar dit overzicht van de belastingdienst of uw zorgkosten aftrekbaar zijn en of u aan het drempelbedrag komt.

Scholingskosten zijn niet meer aftrekbaar, daarvoor is de STAP regeling in de plaats gekomen. De aftrekposten in verband met verwerven van arbeid zijn in 2001 vervangen door de arbeidskorting, die inmiddels inkomensafhankelijk wordt afgebouwd. De werkgever heeft overigens binnen de loonbelasting en werkkostenregeling de mogelijkheden om bijvoorbeeld scholings-, reis- of thuiswerkkosten belastingvrij te verstekken. Deze vergoedingen en verstrekkingen vanuit de werkgever tellen dan ook niet mee voor de inkomstenbelasting.

WOZ-waarde
Wanneer u eigenaar van een huis bent heeft u te maken met het eigenwoningforfait, deze wordt bepaald aan de hand van een percentage van de WOZ-waarde. Rond deze tijd wordt door de gemeente de WOZ-waarde bepaald van uw huis. Dit heeft als peildatum 1 januari 2022. Het kan verstandig zijn om dit goed te bekijken en te vergelijken met andere huizen in de buurt. Met snel stijgende maar ook dalende prijzen kunnen WOZ-waarden sterk afwijken. Mocht dat in uw belang zijn kan er bezwaar gemaakt worden. Dit kan rechtstreeks bij de gemeente of via een bemiddelaar. Een correcte onderbouwing maakt het minder makkelijk voor de gemeente om een bezwaar terzijde te schuiven. Voor een bezwaar via een bemiddelaar betaald de gemeente een vergoeding aan de bemiddelaar.

Hulp nodig
Hoewel het proces steeds van aangifte doen steeds makkelijker is geworden zijn er situaties waardoor het ingewikkeld is en u wellicht hulp nodig heeft. Denk bijvoorbeeld aan een scheiding, een nieuwe woning, of wanneer u in het buitenland heeft gewoond en misschien daar ook belastingplichtig bent. Of komt u er gewoon niet uit? Het kan verstandig zijn om hulp in te schakelen. Verschillende bij de VCP aangesloten verenigingen (onder meer De Unie, ACP, VHP2 en verscheidene bonden bij de CMHF) helpen hun leden of werken samen met financieel adviseurs waar u tegen een gereduceerd tarief terecht kunt.

Laatste nieuws

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

19 juni 2024

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

19 juni 2024

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

12 juni 2024

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

Meer nieuws