Menu
VBDO biedt handleiding voor gesprek over duurzaam beleggen aan

De Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) heeft vandaag een handleiding gepresenteerd voor pensioenfondsen over hoe ze deelnemers beter kunnen betrekken bij duurzaam beleggen. VCP-bestuurder Nic van Holstein heeft samen met FNV-bestuurder Gijs van Dijk de handreiking in ontvangst genomen.

De VBDO wil ook vakbonden betrekken bij het opstarten van de dialoog tussen fondsen en deelnemers, omdat de bonden mensen afvaardigen in pensioenfondsbesturen en verantwoordingsorganen. Na onderzoek constateert de VBDO dat nog maar 28 procent van de onderzochte pensioenfondsen haar deelnemers op een eenvoudige manier raadpleegt over het duurzaam beleggingsbeleid dat ze hanteren. Op de website meerdoenmetjepensioen.nl kunnen deelnemers van pensioenfondsen zien hoe de verschillende pensioenfondsen in hun beleggingen rekening houden met de maatschappelijke impact van hun investeringen.

De handleiding helpt pensioenfondsbesturen om het gesprek op gang te krijgen. De handleiding bevat een plan dat bestaat uit vier stappen om het gesprek met deelnemers over duurzaam beleggen in goede banen te leiden: het voldoen aan randvoorwaarden, het kiezen van de juiste methode om deelnemers te bevragen, het kiezen van de vragen zelf en de follow-up. Via deze link kunt u de handreiking gratis downloaden.

Laatste nieuws

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

17 april 2024

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

16 april 2024

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

webinar arbeidsvoorwaarden

16 april 2024

Terugblik webinar over arbeidsvoorwaarden voor jongeren

Meer nieuws