Menu
VCP-achterban steunt SER ontwerpadvies MLT

De Vakcentrale voor Professionals (VCP) kan formeel instemmen met het SER-ontwerpadvies voor sociaal-economisch beleid 2021-2025 (MLT). Vandaag heeft de VCP-achterban zich unaniem achter het onderhandelingsresultaat geschaard. De achterban van de VCP bestaat onder meer uit de vakorganisaties ACP, CMHF en De Unie.

Positief over het resultaat voor werkenden

De VCP is een van de partijen die in de SER meeonderhandelde over het ontwerpadvies. “Wij zien belangrijke onderdelen van onze inzet terug in het advies en onze achterban is positief over het resultaat voor professionals. Dit ontwerpadvies markeert een trendbreuk voor een betere arbeidsmarkt. Het wordt gezien als een belangrijke stap in het keren van de toenemende onzekerheid en een noodzakelijke verbetering van de positie van werkenden op de arbeidsmarkt.”

Expliciet aandacht voor de professional

De VCP zette ook in op een verbetering van de positie van de professional. Ook daarvoor doet het SER-advies diverse voorstellen. De SER erkent onomwonden dat professionele ruimte onder druk staat en dat er meer investeringen nodig zijn in publieke sectoren als de zorg, het onderwijs en veiligheid. Belangrijk vinden wij ook de erkenning dat professionals een belangrijke bijdrage leveren aan de transities van dit moment, zoals technische innovatie.”

Onzekerheid

De VCP-achterban onderschrijft de conclusie van de SER dat werknemers meer grip moeten krijgen op hun toekomst en loopbaan. De afgelopen jaren is de onzekerheid en ongelijkheid sterk toegenomen. De SER stelt een reeks maatregelen voor die mensen uitzicht meer zekerheid op het gebied van werk en inkomen. De SER spreekt zich uit voor positief stimulerende (fiscale) prikkels om te scholen en ontwikkelen, wanneer de werknemer eigen regie wil nemen. Ook wordt gepleit voor een verlaging de lasten op arbeid, waardoor het besteedbaar inkomen toeneemt. Met name de middengroepen moeten hiervan profiteren.

SER-raad

Het SER Ontwerpadvies Sociaal-economisch beleid 2021-2025, ‘Zekerheid voor mensen, een wendbare economie en herstel van de samenleving’ is vorige week gepresenteerd. De achterbannen van de FNV en CNV moeten zich nog over het advies uitspreken. Over een week moet het advies formeel in de SER worden vastgesteld.

 

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws