Menu
VCP: Basis van ons onderwijssysteem moet beter

De SER heeft vandaag een advies uitgebracht dat moet leiden tot meer investeringen in het onderwijs en betere kansen voor alle scholieren. Door meer professionals adequaat in te zetten kan het onderwijs een kwaliteitsslag maken die ook doorwerkt elders in de samenleving. Het inzetten van meer vakmensen leidt bijvoorbeeld ook tot een gezondere levensstijl en meer duurzaamheid.

Randvoorwaarden

VCP-beleidsmedewerker Amerik Klapwijk is blij met het SER-advies, omdat het de weg vrijmaakt voor fundamentele verbeteringen in het onderwijs. “Wij maken ons al lang grote zorgen over zaken als een te grote werkdruk en te volle klassen. “De SER spreekt klip en klaar uit dat je de randvoorwaarden moet verbeteren. Dus flink investeren, minder administratieve lasten, kleinere klassen, meer salaris, minder werkdruk en meer tijd. Alleen zo kun je knelpunten als leerachterstanden oplossen. Onderwijs is essentieel niet alleen tijdens corona, maar elke dag.”

Ontwikkeling

Volgens de SER draagt het Nederlandse schoolsysteem bij aan ongelijkheid, waar je het omgekeerde zou mogen verwachten. Dat komt doordat leerlingen niet altijd de aandacht krijgen die ze echt nodig hebben. Het gevolg is dat ze zich niet optimaal kunnen ontwikkelen. “Dat is niet alleen funest voor henzelf, maar ook voor de maatschappij. Denk daarbij aan meer zorgkosten en minder belastinginkomsten”, aldus Klapwijk. Uit het advies komt onder meer naar voren dat leerlingen met lager opgeleide ouders relatief vaker basisschooladviezen krijgen voor een lager opleidingsniveau. Dat werkt door in het voortgezet onderwijs en opleidingen die daarna volgen.

Maatwerk

Het SER-advies stelt dat leerlingen op maat begeleiding moeten krijgen, zodat ze zichzelf optimaal kunnen ontwikkelen. “Dat betekent niet dat je iedereen hetzelfde geeft, maar goed kijkt wat iemand nodig heeft om zijn of haar talent tot volle wasdom te laten komen”, zegt Amerik Klapwijk. “Niet iedereen kan hetzelfde, maar wat je wel kan moet je ten volle kunnen benutten. Dat geldt voor alle niveaus.” Het SER-advies “Gelijke kansen in het onderwijs. Structureel investeren in kansengelijkheid voor iedereen” is vandaag formeel vastgesteld door de SER. De VCP was nauw betrokken bij de totstandkoming van het advies.

Kosten voor baten

Volgens Klapwijk is het advies een helder signaal aan de politiek. “In het onderwijs gaan de kosten voor de baten uit. Dat betekent dat je binnen een kabinetsperiode nog niet de vruchten zult plukken van nieuwe investeringen. Maar op lange termijn betaalt het zichzelf dubbel en dwars terug, en niet alleen in het onderwijs zelf. Zonder goede investeringen in het onderwijs schieten we onszelf nu in de voet en zetten we Nederland op lange termijn op achterstand. Het nieuwe kabinet moet dus over haar eigen schaduw heen stappen en accepteren dat onderwijs geen rendement oplevert in haar kabinetsperiode. We kunnen het ons niet meer permitteren om niet fors te investeren in ons onderwijs.”

 

Laatste nieuws

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

25 juni 2024

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

25 juni 2024

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

uitkerinsglasten

25 juni 2024

Gezondheid Nederlanders steeds slechter

Meer nieuws