Menu

Op 25 maart jl. heeft een meerderheid van de Tweede Kamer ingestemd met een snellere verhoging van de AOW-leeftijd. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Eerste Kamer, waarbij het nog de vraag is of het ook daar tot een meerderheid zal komen. De VCP schreef al eerder een kritische brief (.pdf) aan de Tweede Kamer. ‘Dit wetsvoorstel is ontijdig, blijkt structureel geen bezuinigingen op te leveren en treft zeer eenzijdig de generaties geboren tussen 1951 en 1955’, aldus de VCP.

Staatssecretaris Klijnsma beloofde tijdens de behandeling van dit wetsvoorstel in de Tweede Kamer, om een meerderheid te krijgen, dat zij de overbruggingsregeling zal verruimen. De overbruggingsregeling wordt opengesteld voor mensen die na 1 januari 2013 met VUT of prepensioen gingen. Door de strenge voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze regeling zullen nog steeds veel mensen in de financiële problemen komen en te maken krijgen met een onoplosbaar financieringsgat. Bij een alleenstaande dient het inkomen in de maand waarin de persoon 64,5 jaar is, lager te zijn dan 200% van het bruto wettelijk minimumloon. Per 1 januari 2015 is dat € 3.003,60. Bij samenwonenden dient het gezamenlijke inkomen lager te zijn dan 300% van het bruto wettelijk minimumloon en dat is € 4.505,40. Ook wordt de regeling verlengd tot 1 januari 2023. Dit is slechts een doekje voor het bloeden. Mensen kunnen onvoldoende anticiperen op de wetswijziging en gezien de korte termijn komt een ordentelijke invoering in het gedrang. Het vertrouwen in de AOW wordt zwaar ondermijnd als keer op keer de AOW-ingangsleeftijd sluitpost op de begroting blijkt te worden. Het ligt meer voor de hand om te kiezen voor een AOW-ingangsleeftijd die beter aansluit bij de voorkeuren van mensen door te kiezen voor een flexibele AOW-leeftijd.

De VCP heeft haar bezwaren tegen dit wetsvoorstel vandaag tevens aan de Eerste Kamer onder de aandacht gebracht in een brief (.pdf). De Eerste Kamer bespreekt morgen de procedure ten aanzien van dit wetsvoorstel.

De Nationale Beeldbank/Semmick Photo

Laatste nieuws

Arbeidsmarkt diversiteit architect

22 februari 2024

Meer werknemers bouwen pensioen op!

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

20 februari 2024

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

economie krapte arbeidsmarkt

19 februari 2024

Stand van de economie: onder de motorkap

Meer nieuws