Menu
VCP betreurt gele kaart tegen commissievoorstel tot herziening Detacheringsrichtlijn

De VCP pleit al langer voor gelijk loon, voor gelijk werk op dezelfde werkplek voor alle werknemers. Dit principe is door minister Asscher ook prioriteit gemaakt van het Nederlandse voorzitterschap in de EU. Maar het vergt aanpassing van bestaande Europese regels, waaronder de Detacheringsrichtlijn.

Eurocommissaris Thyssen was daartoe bereid en heeft een voorstel gedaan om de Detacheringsrichtlijn op een aantal punten te herzien. Hoewel het voorstel van Thyssen voor de VCP inhoudelijk nog niet voldoende was, zette de Europese Commissie hiermee zeker een stap in de goede richting.

Inmiddels is de situatie echter helemaal anders. Deze week heeft een groot aantal lidstaten de ‘gele kaart’ getrokken tegen het voorstel van Thyssen. De gele kaart is bedoeld als instrument voor nationale parlementen, als zij vinden dat het onderwerp van een wetsvoorstel niet op Europees niveau thuishoort (vanwege strijd met het subsidiariteits- en proportionaliteitsbeginsel). Bij 1/3 van de lidstaten moet de Europese Commissie het voorstel heroverwegen. De lidstaten die de gele kaart tegen de herziening van de Detacheringsrichtlijn hebben getrokken, zijn niet tegen gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde werkplek. Zij hebben daar ieder zo hun eigen reden voor. Sommigen vinden dat eerst de handhaving op orde moet zijn, anderen hebben zorgen om hun cao-stelsel.

De VCP betreurt de situatie en hoopt dat Eurocommissaris Thyssen zal proberen met deze lidstaten tot een vergelijk te komen, zonder het voorstel af te zwakken. Betere regels om uitbuiting en verdringing op de werkplek tegen te gaan zijn hard nodig.

Laatste nieuws

Gesprekken over verlenging Regeling Vervroegd Uittreden vastgelopen

8 december 2023

Gesprekken over verlenging Regeling Vervroegd Uittreden vastgelopen

Uitnodiging bijeenkomst werk en mantelzorg

6 december 2023

Uitnodiging bijeenkomst werk en mantelzorg

In memoriam Wolter Muller

2 december 2023

In memoriam Wolter Muller

Meer nieuws