Menu
VCP bezet tweede zetel in de SER

De Vakcentrale voor Professionals (VCP) heeft een tweede zetel gekregen in de Sociaal Economische Raad (SER). Tijdens de raadsvergadering van 19 april nam de VCP voor het eerst zijn tweede zetel in. “Nu zijn we nog beter in staat om de stem van de professional te laten horen”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein.

Herziening
De SER is een adviesorgaan van het kabinet waarin werknemers, werkgevers en kroonleden zijn vertegenwoordigd. Het is voor het eerst in ruim twintig jaar dat aan werknemerszijde de zetelverdeling in de SER wordt gewijzigd. De VCP heeft een flinke groei doorgemaakt. Vorig jaar traden seniorenorganisatie ANBO, vakbond De Unie en de vakbonden van UOV toe tot de vakcentrale. Begin dit jaar is ook vakvereniging Het Zwarte Corps toegetreden tot de VCP.

Benoeming voor twee jaar
Vanuit de VCP zijn de volgende SER-leden benoemd: VCP-voorzitter Nic van Holstein en ANBO-bestuurder Liane den Haan. Hun plaatsvervangers zijn respectievelijk VKP-voorzitter Bob van der Wal en CMHF-voorzitter Rob Hunnego. Op de raadsvergadering van 19 april nam Rob Hunnego de plaats in van Liane den Haan, die in het buitenland verbleef. De nieuwe zetelverdeling in de SER geldt voor een periode van twee jaar.

Belangenbehartiger voor professionals
De VCP heeft een brede achterban van meer dan vijftig vakorganisaties, voornamelijk georganiseerd rond bedrijf en beroep. De focus van de VCP ligt op professionals in alle fasen van hun leven. Als centrale werknemersorganisatie is de VCP vertegenwoordigd in de SER en de Stichting van de Arbeid. ´De groei van de VCP laat zien dat steeds meer professionals daar belang aan hechten`, zegt VCP-voorzitter Van Holstein. Vakorganisaties die zijn aangesloten bij de VCP behouden hun autonomie. Zo sluiten ze zelf cao’s af.

Laatste nieuws

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

17 april 2024

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

16 april 2024

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

webinar arbeidsvoorwaarden

16 april 2024

Terugblik webinar over arbeidsvoorwaarden voor jongeren

Meer nieuws