Menu

Op 23 november jl. heeft de vaste commissie van Sociale Zaken van de Tweede Kamer een rondetafelgesprek georganiseerd over de toekomst van ons pensioenstelsel. Tijdens het blok over de verplichtstelling gaf Klaartje de Boer (VCP) aan dat de grote verplichtstelling een groot goed is.

Door de grote verplichtstelling kan het deelnemen in een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds aan alle georganiseerde en ongeorganiseerde werkgevers met een verplichtstellingbesluit door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden opgelegd, zodat alle werknemers in die bedrijfstak bij dit bedrijfstakpensioenfonds een aanvullend pensioen opbouwen. Voorbeelden hiervan zijn het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) en het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). De grote verplichtstelling zorgt voor rust, voorkomt terugvallen op sociale voorzieningen en voorkomt concurrentie op het pensioen als arbeidsvoorwaarde– en dit alles in het belang van de werknemers en van de vele kleine werkgevers in de bedrijfstak. Er gaan steeds meer stemmen op om de grote verplichtstelling overboord te gooien. Dit geluid wordt steeds krachtiger verwoord door verzekeraars, sommige politieke partijen en sectoren met veel flexwerkers. De VCP vindt dit een gevaarlijke ontwikkeling en wil de grote verplichtstelling behouden. Sterker nog: de VCP wil deze uitbreiden naar alle werkenden, ongeacht de arbeidsvorm. In het VCP-positionpaper (.pdf) wordt uitgebreider ingegaan op geschiedenis van de verplichtstelling, de werking hiervan en de meerwaarde voor werknemers en werkgevers. Ook wordt een eerste verkenning gedaan naar een oplossing voor de werkenden zonder aanvullend pensioen.

Het programma bestond uit vier blokken met verschillende onderwerpen en deskundigen: blok 1 ‘Doorsneesystematiek’, blok 2 ‘Solidariteit, risicodeling en eigendomsrechten’, blok 3 ‘Keuzevrijheid’ en blok 4 ‘Verplichtstelling’. Bij blok 4 was De Boer aanwezig namens de VCP.

Op 9 december zal er een vervolg worden gegeven aan de rondetafel in de Tweede Kamer. Vervolgens wil de Tweede Kamer op 20 januari met staatssecretaris Klijnsma in gesprek over de ‘Hoofdlijnennota toekomst pensioenstelsel’ en het nog daaruit te volgen werkplan, dat naar verwachting voor de Kerst zal verschijnen.

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws