Menu
VCP blij met benoeming van Kim Putters tot SER-voorzitter

De VCP is blij met de benoeming van Kim Putters tot nieuwe voorzitter van de SER. Putters zal op 16 september aantreden. Zijn benoeming kan rekenen op breed draagvlak bij vakbonden, werkgeversorganisaties en kroonleden. In zijn nieuwe rol zal Putters een verbindende rol gaan spelen tussen partijen binnen en buiten de Raad.

Uitermate geschikt

“Kim Putters is uitermate geschikt voor het SER-voorzitterschap. Hij heeft afgelopen jaren het sociaal maatschappelijke debat geëntameerd. Met een scherpe analyse weet hij maatschappelijke vraagstukken helder te adresseren. Als SER-kroonlid leverde hij afgelopen jaren al een waardevolle bijdrage in de Raad. De wereld van het sociaal overleg binnen de SER is voor hem dus geen onbekend terrein. Ik kijk uit naar de voortzetting van de samenwerking met Kim de komende jaren in zijn nieuwe rol”, aldus VCP-voorzitter Nic van Holstein.

Complexe maatschappelijke kwesties

Kim Putters geniet bekendheid door zijn vorige functie als directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), waar hij onlangs na negen jaar afscheid nam. Hij is daarnaast hoogleraar Beleid en Sturing van de Zorg in de Veranderende Verzorgingsstaat bij Erasmus School of Health Policy & Management, van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Recent kende de Open Universiteit Kim Putters een eredoctoraat toe vanwege de aansprekende wijze waarop hij wetenschappelijk onderbouwde, complexe maatschappelijke kwesties toegankelijk maakt voor een breed publiek.

Benoeming

Als nieuwe SER-voorzitter wordt Kim Putters de opvolger van Mariëtte Hamer, die de functie sinds 2014 bekleedde. In de zoektocht naar een nieuwe voorzitter, werkte de SER met een open sollicitatieprocedure. Na een zorgvuldig en gewogen proces heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, na raadpleging van de Raad, de benoeming van Kim Putters voorgedragen aan de ministerraad. De nieuwe voorzitter wordt vervolgens benoemd door de Kroon.

Essay

  • Ter gelegenheid van zijn afscheid bij het SCP schreef Kim Putters het essay De menselijke staat. Daarin gaat hij in op de forse opgaven die er in Nederland liggen op het gebied van kansengelijkheid, vertrouwen en hoe we samenleven in een land met steeds meer mensen van verschillende komaf, met verschillende opvattingen en gewoonten.
    Lees het essay hier.

Laatste nieuws

Advies aan Hoge Raad over toepassen arbeidskorting bij WGA-uitkering

24 juni 2024

Advies aan Hoge Raad over toepassen arbeidskorting bij WGA-uitkering

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

19 juni 2024

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

19 juni 2024

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

Meer nieuws