Menu
VCP: Borstlap deelt analyse doorgeslagen flexibilisering

“De commissie Borstlap heeft in haar eindrapport een herkenbare analyse en interessante bouwstenen opgeleverd. Het rapport is het bestuderen zeker waard. ‘The devil is’ – zoals altijd – ‘in the details’. De VCP neemt de ideeën in ieder geval mee in de discussies die wij voeren. Een belangrijke toetssteen is dat professionals niet langer in onzekerheid werken en hun rechten voldoende gewaarborgd blijven”, aldus VCP-voorzitter Nic van Holstein.

Interne wendbaarheid

De VCP bepleit al langer dat flexibiliteit gevonden moet worden binnen de normale arbeidsovereenkomst, juist omdat dat meer waarborgen geeft. “Het is belangrijk te onderkennen dat professionals vanuit hun passie voor hun werk zich al heel flexibel opstellen. Kijk naar hulpverleners of technici die altijd klaarstaan om problemen op te lossen. Met een goede bedrijfsvoering is flexibel werken geen probleem. In de (collectieve) arbeidsovereenkomst kunnen daarover door werkgevers en werknemers bovendien afspraken worden gemaakt. Er is al veel mogelijk. Flexibiliteit of wendbaarheid moet niet leiden tot willekeur door onvoldoende waarborgen voor werknemers”, zegt Van Holstein. De commissie wil interne wendbaarheid bevorderen. Over hoe dat uiteindelijk vorm kan krijgen denkt de VCP graag mee.

Flexwerk

De commissie erkent de sociaaleconomische problemen die er zijn door de doorgeslagen flexibilisering, waar de VCP al jaren aandacht voor vraagt. Zo stelt de commissie dat flexibel werk een manier is om structureel arbeidskosten te besparen en kosten af te wentelen op het collectief. Bovendien komt het verdienvermogen onder druk te staan en blijven werkenden steeds vaker vastzitten in een flexcontract. “Een herkenbare analyse. Een normaal contract moet het uitgangspunt zijn. We moeten terug naar een gezonde situatie. Professionals willen zinvol werk doen voor een goed inkomen, een goed aanvullend pensioen, met zekerheid bij onvoorziene omstandigheden en met voldoende mogelijkheden zich te kunnen ontwikkelen”, constateert de VCP-voorzitter. De VCP heeft daarover al langer ideeën en die zullen wij zeker blijven inbrengen in de discussie.

Meer balans nodig

De erkenning dat er sprake is van een ongelijk speelveld tussen werkenden is belangrijk. Werkgevers omzeilen risico’s met alle gevolgen vandien voor de kwaliteit van werk, zoals slechtere arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en zeggenschap. De VCP heeft input geleverd aan de commissie en benadrukt dat fiscale, arbeidsrechtelijke en sociale zekerheidsregels in balans gebracht moeten worden. “Dat blijft voor VCP een belangrijke toetssteen. Zonder balans ontstaat er ongelijkheid en onzekerheid bij werkenden. Het beleid moet een richting op waarbij professionals niet langer in onzekerheid werken en hun rechten gewaarborgd worden”, aldus Van Holstein. Om een duurzaam stelsel te kunnen bereiken is de keuze van de maatregelen van belang en bepalend. De VCP zal het rapport met de adviezen bestuderen en beoordelen.

Vandaag heeft de commissie Borstlap haar eindrapport gepresenteerd. De commissie heeft zich gebogen over de vraag hoe de regels voor de arbeidsmarkt eruit moeten zien. De vraag die centraal staat is: ‘In wat voor land willen wij werken?’

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws