Menu

De VCP wil in de Tweede Kamer meer aandacht voor de verhoging van de AOW- en pensioenrichtleeftijd en meer mogelijkheden voor flexibele pensionering. In het verlengde daarvan pleit de VCP onder andere voor een flexibele AOW en een uitbreiding van de AOW-overbruggingsregeling.

Kamerdebat
Dat blijkt uit een brief (.pdf) die de VCP naar de Tweede Kamer heeft gestuurd en een uitgebreidere reactie op de Perspectiefnota van staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken). Deze week debatteert de Tweede Kamer over deze onderwerpen. Andere onderwerpen die terugkomen in de brief zijn de voorwaarden bij een herkansing voor een variabele pensioenuitkering en aandacht voor zzp’ers en hun beperkte pensioenopbouw.

VCP-reactie op Perspectiefnota
Naast deze brief heeft de VCP ook een brief (.pdf) gestuurd met een meer uitgebreide reactie op de Perspectiefnota. Klijnsma stuurde de Perspectiefnota in juli naar de Tweede Kamer als uitkomst van de door haar geïnitieerde brede pensioendialoog. In de uitgebreidere reactie geeft de VCP aan met belangstelling de uitkomsten van de Werkgroepen van de Pensioenfederatie af te wachten. Deze werkgroepen doen onderzoek naar de financiële, juridische, communicatieve en uitvoeringsaspecten van een nieuw pensioenstelsel.

Pensioencontract
De VCP zal hierna bekijken welk pensioencontract op een breed draagvlak kan rekenen en voldoende collectieve en solidaire elementen bevat, voor de door de VCP gewenste risicodeling tussen generaties. De reactie gaat verder in op de doorsneesystematiek, een pensioen voor alle werkenden en keuzevrijheid.

Laatste nieuws

Petitie: De VCP pleit voor behoud inkomensondersteuning ouderen

21 maart 2023

Petitie: De VCP pleit voor behoud inkomensondersteuning ouderen

Wil je opgeleid worden tot pensioenfondsbestuurder? Meld je dan nu aan!

17 maart 2023

Wil je opgeleid worden tot pensioenfondsbestuurder? Meld je dan nu aan!

Succesvolle sociale innovatie noodzakelijk

16 maart 2023

Succesvolle sociale innovatie noodzakelijk

Meer nieuws
Naar boven