Menu

De drie vakcentrales VCP, CNV en FNV pleiten in een brief (.pdf) aan staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het herleven van de AOW-partnertoeslag, voor partners van AOW-gerechtigden geboren voor 1 januari 1950. Zonder de AOW-partnertoeslag wordt deze groep onnodig geprikkeld minder te gaan werken of zelfs te geheel te stoppen met werken aan het einde van dit jaar. Alleen zo kunnen zij hun AOW-partnertoeslag veiligstellen. Dit heeft grote negatieve budgettaire gevolgen voor de overheid.

Als de jongere partner op dit moment een te hoog inkomen heeft, wat boven de 1.324,26 euro-grens ligt en het inkomen daalt (door bijvoorbeeld ontslag), dan is er nu nog een recht op AOW-partnertoeslag. Vanaf 1 januari 2015 verandert dit: als diezelfde partner dan te maken krijgt met een inkomensdaling, is er geen recht meer op AOW-partnertoeslag.

Nic van Holstein, bestuurder Vakcentrale voor Professionals: ‘Dit wetsvoorstel druist in tegen het kabinetsstandpunt dat werken moet lonen. De arbeidsmarktkansen voor specifiek deze groep kwetsbare mensen is in het huidig economisch tij gering, waardoor zij het vervallen van de toeslag niet kunnen opvangen.’

Willem Jelle Berg, pensioenbestuurder CNV Vakcentrale: ‘Als het recht op AOW-partnertoeslag herleeft dan vervalt de prikkel om minder te gaan werken. En doordat mensen blijven werken wordt er minder gebruik gemaakt van de AOW-partnertoeslag. Dat levert de overheid geld op. Een win-winsituatie en daarom is het onlogisch dat het kabinet hier niet voor kiest.’

Als nu de baan van een partner van een AOW-gerechtigde enigszins onzeker is, bijvoorbeeld omdat hij of zij een tijdelijk contract heeft of de sector waarin hij of zij werkt in zwaar weer zit, dan is het verstandiger om de ‘vaste en zekere’ AOW-partnertoeslag te verkiezen boven de onzekere baan.
Al is het maar om een nog slechter scenario te voorkomen: het verliezen van je baan waardoor er geen inkomen is uit arbeid en geen AOW-partnertoeslag. Op deze manier wordt dus de arbeidsparticipatie van deze groep mensen onnodig belemmerd.

FNV-pensioenbestuurder Gijs van Dijk: ‘Dit is een zeer ongewenst – en naar we mogen aannemen ook onbedoeld – effect van een regeling die nu juist bedoeld was om mensen aan het werk te houden of te helpen. We doen een appèl op het kabinet om het gezond verstand te laten zegevieren. Mensen moeten niet steeds opnieuw geconfronteerd worden met weer een wijziging in hun oudedagsvoorziening.’

De drie vakcentrales willen dat er snel een besluit wordt genomen in de politiek. De mogelijk snelle invoering van deze wet, invoering per 1 januari 2015 of 1 juli 2015, en de aanzienlijke inkomenseffecten (bijna 10 procent in drie jaar) zorgt ervoor dat mensen zich onvoldoende kunnen voorbereiden en anticiperen op het afschaffen van hun bestaande recht. De vakcentrales vinden de AOW (inclusief de partnertoeslag) een basispensioen dat onafhankelijk moet zijn van het huishoudinkomen.

Bron: De Nationale Beeldbank/Simone van den Berg

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws