Menu
VCP diep teleurgesteld door vastlopen pensioenonderhandelingen

De Vakcentrale voor Professionals (VCP) is diep teleurgesteld in het kabinet en werkgevers, nu de onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel zijn vastgelopen. Voor de VCP lag er een redelijke basis om met elkaar verder aan te werken, maar het kabinet kwam niet over de brug met harde toezeggingen. “Het voorgestelde stelsel is in beginsel kansrijk, maar dreigt de Nederlanders 60 tot 100 miljard euro aan pensioen te gaan kosten. Tevens zijn er zoveel losse eindjes dat het voor de werknemers zomaar eens veel slechter kan uitpakken dan het huidige stelsel. Het kabinet was niet bereid verantwoordelijkheid te nemen en heldere afspraken met ons te maken. Dan houdt het op een gegeven moment voor ons op”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein.

Revisie
Nederland heeft altijd een mooi pensioenstelsel gehad: een Mercedes die goed rijdt maar wel aan revisie toe is. Wij hebben geprobeerd om samen met het kabinet tot een nieuw prototype te komen: vanuit onze gezamenlijke verantwoordelijkheid de basis te leggen voor een nieuw pensioenstelsel. Het moet echter wel een verbetering zijn: we gooien ons oude pensioenstelsel niet overboord, voordat we zeker weten dat het nieuwe pensioenstelsel ook door de testfase komt en tot betere en stabielere pensioenresultaten leidt voor de deelnemers. Het kabinet legt enorme risico’s bij werknemers; het compensatiebedrag ligt tussen de 60 miljard en 100 euro. Wij willen zekerheid. Je koopt ook geen auto in de ontwerpfase, je wilt weten dat het ontwerp de tests doorstaat. De VCP heeft altijd gesteld dat de rekening niet eenzijdig bij de deelnemers mag worden neergelegd.

Geen blanco cheque
Zo wil dit kabinet wel de doorsneesystematiek afschaffen, maar niet de verantwoordelijkheid nemen voor de gevolgen. Er lag geen oplossing als de financiering voor compensatieregelingen in de praktijk niet zou gaan werken. “Je kunt niet van ons verwachten dat wij voor onze werknemers een blanco cheque van tussen de 60 en 100 miljard accepteren en vervolgens maar moeten hopen dat het goedkomt. De VCP staat voor een stelsel dat voorziet in compensatie, meer indexatieperspectief en een stabieler pensioen. Het kabinet en werkgevers wilden, na vele voorstellen van onze kant, hier op geen enkele wijze heldere afspraken met ons over maken”, zegt VCP voorzitter Nic van Holstein.

Solide stelsel
“Wij hebben ons vanuit de VCP sterk gemaakt voor een pensioenstelsel waar Nederland verder mee kan, zodat iedereen een goede oude dag heeft. Maar dat gaat niet zomaar. Er moet zekerheid zijn dat een nieuw stelsel ook gaat werken. Het mag geen versobering of bezuiniging zijn. Mensen hebben er recht op met vertrouwen te weten wat dit gaat betekenen voor hun pensioen. Dit voorliggende plan had alleen maar nog meer onzekerheid betekend. Dit akkoord zou daarmee een drijfzandakkoord worden, omdat de ervaring leert dat de voorstellen mooi kunnen zijn, maar vallen of staan bij de uiteindelijke uitwerking en de vraag wie de rekening betaalt.” Tel daarbij op dat er ook zeer weinig ruimte was om afspraken te maken over onderwerpen zoals pensioenopbouw voor zzp’ers, een aanpassing van de AOW of de volledige afschaffing van de strafboete op vervroegd uittreden, dan is duidelijk waarom de VCP geen handtekening kan zetten.

Belangrijkste bezwaren VCP
• Geen garantie dat het nieuwe stelsel beter is dan het huidige. Uitwerking en vormgeving op veel punten nog vaag, maar de mogelijke negatieve gevolgen voor uw pensioen groot;
• Met een advies van de commissie parameters en vervolgens besluitvorming door DNB en Kabinet blijft er grote onzekerheid over passende rekenregels nieuwe contract. VCP wil hier gewoon duidelijkheid over. Impact op pensioenresultaat kan groot zijn en duidelijkheid is nodig ter bescherming van de pensioenopbouw van jongeren en indexatieperspectief voor alle generaties;
• De transitie kost 60 tot 100 miljard uit de pensioenpotten. Er is geen zicht op concrete en directe compensatie voor de pensioenschade die hieruit ontstaat. Het risico wordt volledig bij de werknemers gelegd. Geen gezamenlijke verantwoordelijkheid werknemers, werkgevers en overheid op de te bereiken resultaten (compensatie, indexatie en een stabieler pensioen);
• Grote onduidelijkheid of genoemde compensatiebronnen afdoende zijn om pech- en gelukgeneraties te voorkomen. Overheid gaf niet thuis als sluitpost en werkgevers niet bereid meer premie te betalen bij bijzondere gevallen. De premievoordelen willen ze wel;
• Het maatschappelijk probleem van een steeds groter wordende groep zelfstandigen die geen pensioen opbouwt wordt niet aangepakt. Geen enkele verplichting voor zelfstandigen om een aanvullend pensioen op te bouwen. Concurrentie op arbeidsvoorwaarden blijft in stand en de maatschappelijke rekening wordt door kabinet en werkgevers vooruitgeschoven;
• Het toegezegde onderzoek naar een realistische methode voor toekomstige verhoging AOW-leeftijd is boterzacht. Kabinet niet bereid hier financiering en toezegging voor te doen. Ontloopt haar verantwoordelijkheid door dit door te schuiven naar volgend kabinet;
• Geen breed gedragen besluitvormend toetsmoment in de samenleving voor de gevolgen van dit potentiele drijfzandakkoord na de uitwerkingsfase. Wij gaan niet slapen en er maar op vertrouwen dat het goed komt. Met zoveel onzekerheid wil de VCP een noodrem in handen hebben zodat wij zeker weten dat de werkende Nederlanders niet de dupe worden.

Laatste nieuws

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

Meer nieuws