Menu

Gemeenten, werkgevers- en werknemersorganisaties, waaronder de VCP, en het UWV hebben 17 december jl. in de regio Groot-Amsterdam een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. In de overeenkomst staat hoe de veertien partijen de banenafspraken voor mensen met een arbeidsbeperking in de arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam gaan realiseren. De ondertekening werd verricht bij PAT BV, een assemblagebedrijf waar een groot aantal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst zijn.

In 2013 hebben de sociale partners en het kabinet in het Sociaal Akkoord afspraken gemaakt om landelijk 125.000 mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst zetten de partijen zich in om de doelstelling uit het Sociaal Akkoord in de regio Groot-Amsterdam te realiseren. ‘’Als VCP-vertegenwoordiger wil ik mij inzetten voor werknemers met een arbeidsbeperking die meer dan het minimumloon kunnen verdienen. Daarnaast kan ik, in mijn rol als vice-voorzitter VHKP, bedrijven op Schiphol aanmoedigen banen voor werknemers met een arbeidsbeperking te creëren’’, aldus Henk Bosscher.

In de regio Groot-Amsterdam gaat het Werkgeversservicepunt (WSP) Groot-Amsterdam, naast het vervullen van een adviesfunctie, ook bemiddelen bij banen en zorgen voor instrumenten als loonkostensubsidies en jobcoaches. In de overeenkomst is afgesproken dat werkgeversorganisaties zich inspannen om bijeenkomsten te organiseren en ambassadeurs voor de Participatiewet te leveren. De vakorganisaties vervullen een sturende functie en controleren of de afspraken in de cao’s zijn nagekomen voor de doelgroep. De betrokken gemeenten gaan zich onder andere inzetten voor de realisatie van banen voor mensen met een arbeidsbeperking in de eigen organisatie.

De samenwerkingsovereenkomst heeft een looptijd tot en met 31 december 2016. Na deze periode zullen partijen, mede op basis van een evaluatie, besluiten of de samenwerkingsovereenkomst wordt verlengd.

VCP-vertegenwoordiger Henk Bosscher ondertekent de samenwerkingsovereenkomst

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws