Menu
VCP en bonden: schaf RVU-boete af

Vanuit diverse bonden die bij de VCP zijn aangesloten komt de oproep om de RVU-boete af te schaffen. In plaats van de RVU boete zouden sectoren de mogelijkheid moeten krijgen om op maat afspraken te maken, waar de VCP al langer voor pleit. Dat komt uiteindelijk de duurzame inzetbaarheid van personeel ten goede. De RVU-boete komt in beeld als mensen minder dan de helft gaan werken en dit volgens de fiscus riekt naar vroegpensioen.

Petitie
De oproep komt onder meer van de vakbond CMHF (overheid, onderwijs, bedrijven en instellingen), de Vereniging van KLM-Professionals VKP, de militaire vakbonden ProDef en de NOV en de politiebonden ACP en VMHP. Op 20 februari overhandigden de politiebonden een petitie aan de Tweede Kamer waarin ze vragen om een beter pensioen. Aan deze actie gaven ook andere bij de VCP aangesloten bonden hun steun, waaronder de Unie en de KVMO.

Extra belastende functie
Vooral sectoren met een vervroegde uittredingsregeling voor mensen met een functie die extra belastend is zijn de dupe van de RVU-heffing. Bij de overheid gaat het daarbij onder meer om substantieel bezwarende functies (SBF) bij defensie, politie en de luchtverkeersleiding. Het effect van de huidige regeling is dat cao-partijen geen goede afspraken kunnen maken over uittreden. Individuele afspraken zijn ook een optie, maar de bonden zijn hier geen voorstander van. Cao-partijen hebben dan in feite het nakijken.

Gerichte in- en uitstroom
Het generatiepact kan soelaas bieden. Immers, als iemand langer dan de helft blijft werken wordt er geen RVU-boete geheven. De maatregel is echter per definitie wel erg generiek. Sociale partners willen liever gerichter in- en uitstroom bewerkstelligen; deze route is helaas door de boete afgesneden. De bonden zijn voorstander van sectoraal maatwerk: wat voor de ene sector werkt hoeft ten slotte niet direct ook elders te werken, of het nou om het opsparen van uren gaat of bijvoorbeeld om deeltijdpensioen. Het gaat erom dat werknemers duurzaam inzetbaar zijn en dat zo lang mogelijk blijven. De arbeidsmarkt en pensioen moeten meer op elkaar worden afgestemd.

Opbrengst relatief laag
De RVU-boete bedroeg aanvankelijk 26 procent en is nu 52 procent. De bonden zouden het liefs de hele boete liever vandaag dan morgen afgeschaft willen zien. De overheid haalt met de boete nu 300 miljoen euro binnen, een groot deel daarvan wordt door Defensie betaald. Dat is een hoop geld, maar relatief weinig als het wordt afgezet tegen de impact die het nu heeft. 

Laatste nieuws

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

17 april 2024

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

16 april 2024

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

webinar arbeidsvoorwaarden

16 april 2024

Terugblik webinar over arbeidsvoorwaarden voor jongeren

Meer nieuws