Menu

De vakcentrales VCP en FNV zijn op zoek naar reacties van mensen geboren tussen 1950 en 1956, die te maken krijgen met een extra AOW-gat als gevolg van de snellere verhoging van de AOW-leeftijd. FNV heeft hiertoe een vragenlijst opgesteld en VCP roept haar leden op hiervan ook gebruik te maken en hun verhaal te doen. Eerder schreven de vakcentrales VCP, FNV en CNV hierover een brief (.pdf) aan de Eerste Kamer met het verzoek niet akkoord te gaan met de snellere verhoging.

De Eerste Kamer buigt zich binnenkort over het wetsvoorstel van staatssecretaris Klijnsma om de AOW-leeftijd versneld te verhogen naar 67 jaar. Deze maatregel zorgt ervoor dat veel mensen te maken krijgen met een extra AOW-gat waarop zij zich nooit hebben kunnen voorbereiden. De VCP is van mening dat het kabinet veel te weinig rekening houdt met de financiële gevolgen voor een grote groep AOW’ers. Sommige AOW’ers lopen bijna tienduizend euro mis door deze maatregel, geld waarop zij recht dachten te hebben. In 2012 is de AOW-leeftijd al fors opgeschroefd, waardoor sommigen met een AOW-gat kwamen te zitten en nu komt dit gat er nog bovenop.

De VCP en de FNV willen voor het Eerste Kamerdebat zoveel mogelijk verhalen verzamelen, die laten zien welke schadelijke gevolgen deze maatregelen hebben. Daarom ons verzoek via dit formulier uw verhaal te vertellen op een zo duidelijk mogelijke manier. Uw verhaal is anoniem en onherkenbaar. Doe dat vóór 13 mei. FNV en VCP zullen de verhalen bundelen en aanbieden aan de Eerste Kamer.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

De Nationale Beeldbank / Semmick Photo

Laatste nieuws

Vacature secretariaatsmedewerker VCP (24 uur)

28 november 2023

Vacature secretariaatsmedewerker VCP (24 uur)

Update uitwerking arbeidsmarktpakket

28 november 2023

Update uitwerking arbeidsmarktpakket

Reactie VCP op verkiezingsuitslag: Alle hardwerkende professionals moeten op de radar staan bij de grote opgaven waar de politiek voor staat

23 november 2023

Reactie VCP op verkiezingsuitslag: Alle hardwerkende professionals moeten op de radar staan bij de grote opgaven waar de politiek voor staat

Meer nieuws