Menu
VCP en FNV: Rentegevoeligheid rekenregels ondermijnt vertrouwen in pensioen

De Tweede Kamer moet dringend iets doen aan de te lage waardering van onze pensioenvermogens. Door te starre rekenregels kunnen veel pensioenfondsen niet indexeren en wordt de pensioenopbouw aangetast. Dit ondermijnt het vertrouwen in het pensioenstelsel.

Minimale langetermijnrente
Dat zeggen de vakcentrales VCP en FNV in een brief aan de Tweede Kamer. Aanleiding is het voorstel van 50Plus om tijdelijk te rekenen met een minimale langetermijnrente van 2 procent. Dat wetsvoorstel wordt deze week in de Tweede Kamer behandeld. Het voorstel van 50Plus moet ertoe leiden dat er eerder geïndexeerd wordt en dat pensioenkortingen worden voorkomen.

Star
Nederlandse pensioenen worden vaak al tien jaar niet geïndexeerd. Belangrijkste oorzaak is de uiterst starre manier waarop in ons land pensioenverplichtingen en de langjarige rente worden berekend. Hierbij is Nederland het braafste jongetje van de klas. Dit komt extra hard aan omdat de Europese Centrale Bank de rente de afgelopen jaren kunstmatig laag houdt. Effect is dat de dekkingsgraden van de fondsen steeds minder een goede graadmeter zijn, terwijl de pensioenvermogens – juist ook voor jongeren – nog nooit zo goed gevuld zijn geweest.

Stabiele rekenrente
Nic van Holstein, voorzitter VCP: ‘De pensioenfondsen doen het goed, maar door de starre regels zien de mensen daar te weinig van terug. Wij pleiten al jaren voor een stabielere rekenrente en roepen de Tweede Kamer op dit aan te pakken.’
Tuur Elzinga, vicevoorzitter van de FNV: ‘Door de rekenregels kunnen de pensioenen niet meestijgen met de lonen. Zo verliezen gepensioneerden aan koopkracht en worden de pensioenen voor de jongeren uitgehold.’

Structurele oplossing
De vakcentrales vinden het voorstel van een tijdelijke bodem in de rente van 50Plus begrijpelijk, maar geven de voorkeur aan een structurele oplossing. Daarom vragen ze de Tweede Kamer om na de discussie de besluitvorming uit te stellen tot later dit jaar, bij de evaluatie van het Financieel Toetsingskader (FTK), dat gaat over de rekenregels voor de Nederlandse pensioensector. Hierbij zou de langetermijnrente definitief evenwichtiger moeten worden vastgesteld, waarmee Nederland ook meer op één lijn komt met andere landen.

Pensioenopbouw
De lage rente heeft ook een forse impact gehad op de nieuwe pensioenopbouw van actieve deelnemers. In combinatie met de hogere pensioenrichtleeftijd (vanwege de hogere AOW-leeftijd), leidt dit tot een ongekende daling van de pensioenopbouw met 20 procent of meer. Dit laat zien hoe zeer de lage rente ook de pensioenopbouw van actieve jongere deelnemers onder druk zet.

Pensioencontract
VCP en FNV willen dan ook dat de evaluatie van het FTK zo snel mogelijk in de Tweede Kamer op de agenda komt. Dit is van belang voor zowel het huidige, als voor een mogelijk nieuw contract. In de Sociaal-Economische Raad wordt op dit moment gestudeerd op een mogelijk nieuw pensioencontract, dat onder andere minder rentegevoelig moet zijn.
Klik hier voor de brief.

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws