Menu
Depressie

Volgens VCP, FNV en CNV is het voorstel van het kabinet om de werknemer en de werkgever te verplichten om een visie te geven over het re-integratietraject niet effectief. Dat schrijven de werknemersorganisaties in een gezamenlijke reactie op het voorstel. De visie van partijen is nu al onderdeel van het gesprek tijdens re-integratie, maar een visie geven is niet altijd mogelijk gezien onduidelijkheid over het ziekteproces. Het risico is dat een verplichting de verhoudingen op scherp zet en een negatieve invloed heeft op het onderlinge gesprek en daarmee de re-integratie.

Geen effectief voorstel
Het voorstel houdt in dat zowel de werknemer als de werkgever verplicht wordt bij het plan van aanpak, het bijstellen daarvan en bij de eerstejaarsevaluatie zijn of haar visie te geven. Het doel is om het gesprek te bevorderen en de betrokkenheid te vergroten om de re-integratie succesvol te laten verlopen. ”Wij zijn het uiteraard eens met deze doelstellingen, maar dit voorstel is niet effectief. Op het formulier van UWV wordt al expliciet gevraagd naar de visie en is daarmee onderdeel van het gesprek, het voorstel voegt dan niks toe. Als er geen gezamenlijke visie is, komen de verhoudingen juist op scherp te staan door er een verplichting van te maken”, zegt VCP-beleidsmedewerker Sacha Heemskerk. Een werkgever zal er bij een werknemer op aandringen om een visie te geven om een mogelijke verlenging van de loondoorbetalingsverplichting, de zogeheten loonsanctie, te willen voorkomen.

Geen sancties werknemer
De inhoud van een visie mag de werknemer niet op een later moment worden tegengeworpen en leiden tot sancties voor de werknemer. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een werknemer (nog) niet in staat is om zijn of haar visie te geven, bijvoorbeeld onbekendheid over het ziekteverloop en onvoldoende zicht op re-integratiemogelijkheden. Ook kan een visie gedurende het re-integratietraject veranderen. “Een werknemer heeft het nodige te verwerken bij uitval door ziekte, het leven staat op zijn kop. Het kan dan lastig zijn om een visie te geven. De druk om een visie te geven levert alleen maar stress op”, zegt Heemskerk. Ook blijkt onvoldoende wat er precies van de werknemer wordt verwacht bij het geven van de visie, wat tot discussie kan leiden.

Wettelijke grondslag medische gegevens
Daarnaast wordt voorgesteld om een wettelijke grondslag te creëren zodat de bedrijfsarts de medische gegevens van de werknemer kan blijven verstrekken aan het UWV voor een WIA-beoordeling. Door het zogeheten RIV-voorstel, waarbij het voorstel is om het medisch oordeel van de bedrijfsarts leidend te maken, komt de huidige bevoegdheid te vervallen. VCP, FNV en CNV hebben grote bezwaren bij dit voorstel. Het ondermijnt de bescherming van de zieke werknemer en re-integratiekansen nemen af. Op voorhand een wettelijke bevoegdheid creëren is veel te voorbarig. Het RIV-voorstel moet nog worden behandeld door de Eerste en de Tweede Kamer. Bovendien kan de verzekeringsarts de medische gegevens bij de werknemer opvragen zoals dat ook gebeurt als informatie van een huisarts of specialist gewenst is.

Lees hier de volledige reactie van de VCP, FNV en CNV.

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws