Menu

De Vakcentrale voor Professionals (VCP), FNV en CNV uiten in een open brief (.pdf) aan alle gemeenten hun zorgen over de invulling van het gemeentelijk beleid ten aanzien van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). In steeds meer gemeentes wordt veel meer bezuinigd dan door Den Haag is opgelegd. Dat betekent dat nog meer mensen werkloos raken.

De vakcentrales vragen in hun brief aan de wethouders er op toe te zien dat er in hun gemeente niet meer dan nodig wordt bezuinigd en dat geld wordt gebruikt waarvoor het bestemd is.

De vakcentrales vinden het goed dat er sinds 2012 minder is bezuinigd op de WMO. Maar nog steeds bestaat de mogelijkheid dat tienduizenden mensen hun baan verliezen. De vakcentrales zullen dus ook bij het kabinet blijven aandringen op een verdere beperking van de bezuinigingen.

De vakcentrales VCP, FNV en CNV schrijven verder dat aanbesteden in het gehele sociale domein een ‘race to the bottom’ creëert. En dat zorgt voor een onwenselijk laag voorzieningenniveau voor mensen die afhankelijk zijn van de hulp van anderen. Verder wijzen zij de gemeenten op het belang van een ‘gelijk speelveld’ en de onderhandelingen die daarover gaande zijn.

Foto: De Nationale Beeldbank/Bomboto

Laatste nieuws

Nic van Holstein

27 februari 2024

In gesprek met Nic van Holstein: De poort naar politiek Den Haag

Arbeidsmarkt diversiteit architect

22 februari 2024

Meer werknemers bouwen pensioen op!

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

20 februari 2024

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

Meer nieuws