Menu
VCP: geef zelfstandigen meer bescherming

De VCP is nog niet gerust op de bescherming die het kabinet zelfstandigen denkt te kunnen bieden. Er is meer nodig voor alle ZZP’ers om voldoende inkomen te genereren en zich te kunnen verzekeren tegen onvoorziene omstandigheden en pensioen op te bouwen, zo schrijft de VCP in een brief aan de Vaste Kamercommissie van SZW. Deze week praat de Tweede Kamer over de plannen van het kabinet rondom het werken als zelfstandige.

Minimumtarief
Het kabinet heeft een reeks maatregelen voorgesteld die ervoor moeten zorgen dat ZZP’ers voldoende bescherming krijgen en tegelijk als zelfstandige kunnen ondernemen. Zo moet er een minimumtarief van 16 uur per komen. Volgens de VCP is dat bedrag veel te laag. “Een tarief van 25 euro is het absolute minimum om te kunnen leven en wonen en om daarnaast ook pensioen te kunnen opbouwen en om verzekerd te kunnen zijn tegen bijvoorbeeld werkloosheid of arbeidsongeschiktheid”, zegt VCP vice-voorzitter Gerrit van de Kamp.

Vrijwaring
Aan de zogeheten bovenkant van de arbeidsmarkt wil het kabinet boven een tarief van 75 euro een zelfstandige een zogeheten opt-out bieden, die opdrachtgever en opdrachtnemer vrijwaart van loonbelasting. De VCP vindt met name het ogenschijnlijke idee dat boven de 75 euro een werknemer of zelfstandige stevig genoeg in zijn schoenen staat een verkeerde notie. Dit laat ruimte voor voortgezette en nieuwe vormen van schijnzelfstandigheid, doordat werkgevers werknemers richting zzp (zouden kunnen) pushen . Met alle gevolgen voor werkende en sociale zekerheid van dien.

Webmodule
Het kabinet denkt verder via een op te zetten webmodule helderheid te kunnen creëren over de arbeidsrelatie. Zo kan aan de hand van een aantal vragen worden vastgesteld of er al dan niet sprake is van een dienstbetrekking. Als dat niet het geval is, geeft de webmodule een zogeheten opdrachtgeversverklaring en hoeft de opdrachtgever geen loonheffing in te houden. VCP-vicevoorzitter Van de Kamp: “Hoewel we nog wel een aantal uitwerkingsvragen hebben over zo’n webmodule denkt de VCP dat een uit wet- en regelgeving en jurisprudentie opgebouwde webmodule wel hulp kan bieden.” De VCP meent dat deze webmodule ongeacht het uurloon moeten worden ingevuld.

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws