Menu
VCP geschokt over nieuwste cijfers corona schoolachterstand

Kinderen van hoogopgeleide ouders hebben de grootste achterstanden opgelopen tijdens corona, zo blijkt uit nieuwe analyses van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO). Na de eerste periode van corona kregen scholen veel geld om in te zetten voor hulp aan kwetsbare kinderen. Helaas lijken de kinderen die minder kwetsbaar leken de ik dupe geworden. De VCP maakt zich grote zorgen over hoe hoogopgeleide ouders steeds meer gedwongen lijken te worden richting privé bijles.

Kwetsbare kinderen
DDe VCP vindt het enorm belangrijk dat ieder kind de kans krijg zichzelf te ontwikkelen en daarbij hoort ook dat sommige kinderen soms iets extra’s nodig hebben. Mede hierom was de VCP ook erg blij met het SER advies “Beter onderwijs geeft kinderen gelijke kansen”. Kinderen moeten niet de dupe kunnen worden, omdat toevallig hun aanvliegroute naar het onderwijs of hun thuissituatie minder is dan van een ander. Onderwijs moet dus niet ongelijkheid versterken.

Corona achterstanden
De VCP is geschrokken van de nieuwste analyses van het NCO. Te gemakkelijk is tijdens de pandemie bedacht dat bepaalde kinderen meer kwetsbaar zouden zijn dan anderen. Het is heel goed dat het kabinet oog had voor kwetsbare kinderen, maar ze lijken vergeten dat tijdens een pandemie met zware lockdowns eigenlijk elk kind een vorm van kwetsbaarheid heeft. Zelfredzaamheid komt niet zomaar aanvliegen. Ouders moesten gewoon werken en hebben niet de mogelijkheid om de achterstanden te helpen voorkomen. Ouders in de middengroepen worden zo vrijwel gedwongen om extra geld uit te geven om hun kinderen bij te laten spijkeren.

Laatste nieuws

Discussie in Kamerdebat verschuift naar middeninkomens.

21 september 2023

Discussie in Kamerdebat verschuift naar middeninkomens.

Reacties aangesloten vakorganisaties op miljoenennota

21 september 2023

Reacties aangesloten vakorganisaties op miljoenennota

Vernieuwde Handreiking zwangerschap en werk

21 september 2023

Vernieuwde Handreiking zwangerschap en werk

Meer nieuws
Naar boven