Menu
VCP geweerd bij vervolgoverleg nieuw pensioenstelsel

De VCP wordt geweerd bij de vervolgbesprekingen voor een nieuw pensioenstelsel. Minister Koolmees heeft de VCP niet uitgenodigd omdat de VCP van de zomer geen ja wilde zeggen tegen het hoofdlijnendocument dat toen op tafel lag. “Het is de VCP gebleken dat er nu op hoog niveau wordt doorgepraat, maar zonder ons”, zegt vicevoorzitter Gerrit van de Kamp. “De VCP zal het wetgevingsproces zeer kritisch blijven volgen. De hoofdlijnenafspraken raken gepensioneerden, werkenden en toekomstige werknemers.”

Compensatie

Het hoofdlijnendocument omvat een reeks uitwerkingen van het Pensioenakkoord, dat vorig jaar werd gesloten. Volgens de VCP staan er in het document diverse kansrijke oplossingen, zoals het nieuwe pensioencontract en de afspraken rond de zogeheten bijzettafel (onder meer AOW, nabestaandenpensioen en RVU). Maar de VCP kon zich niet vinden in de compensatieregeling voor de afschaffing van de zogeheten doorsneesystematiek. Op 4 november geeft VCP-bestuurder Ruud Stegers in een Rondetafelgesprek in de Tweede Kamer een toelichting op het VCP-standpunt.

Haalbaar alternatief

Om het compensatieprobleem voor alle betrokken op te lossen, heeft de VCP indertijd een haalbaar alternatief voorgesteld. Omdat hier geen politiek draagvlak voor zou zijn, heeft de VCP besloten geen ja maar ook geen nee te zeggen tegen de uitwerking van het Pensioenakkoord. “Wij willen een politieke discussie en zullen de Kamer uitleggen hoe wij de oplossing van het compensatievraagstuk voor ons zien.”

Pensioengat

Door de compensatieregeling zoals die nu in het hoofdlijnendocument is geformuleerd, dreigt er met name voor een grote groep midden-veertigers een pensioengat. Voor hen is geen adequate compensatie geregeld. Het is daardoor onduidelijk of zij kunnen rekenen op een eerlijk pensioen. “Dat kunnen en willen wij niet voor onze rekening nemen”, zegt Van de Kamp. De VCP heeft tijdens de onderhandelingen steeds gehamerd op een adequate oplossing, maar heeft daarvoor geen gehoor gevonden.

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws