Menu
VCP: houdt professionals en middengroepen op de radar tijdens de formatie

De VCP heeft haar standpunten meegegeven aan de informateur en de formerende partijen. “De VCP vindt het belangrijk dat positie van professionals en middengroepen op de radar blijft tijdens de formatie. Onze inbreng laat zich samenvatten in drie kernpunten waarop een adequate aanpak nodig is: welzijn middengroepen onder druk; beter functionerende arbeidsmarkt; geef professionele ruimte,” licht VCP-voorzitter Nic van Holstein toe.

De VCP heeft een aantal specifieke punten, voornamelijk vanuit het perspectief van werk en inkomen, die wij meegeven voor een inhoudelijke bespreking tijdens de formatie. Wij laten de stem van professionals horen. In de formatie mogen de professionals in de brede middengroepen niet vergeten worden. De inkomens- en uitgavenzekerheid van de middengroepen staan zwaar onder druk. Onvermijdelijk komen er grote kwesties op Nederland af. Wij geven de politiek voor de formatie verscheidene punten mee ter verbetering van de positie van de middeninkomens in Nederland. Middengroepen willen zelfredzaam blijven. Zeker ook in het licht van de transities waar ons land voor staat.

Het is belangrijk dat een nieuwe coalitie voortgaat met de uitwerking van het samenhangend arbeidsmarktpakket. Wij denken dat het uitgewerkte pakket zorgt voor een trendbreuk naar een betere arbeidsmark. Het is een afgewogen pakket met draagvlak vanuit sociale partners. In onze position paper hebben we verder suggesties gedaan ter verbetering van de positie van werknemers, de sociale zekerheid, verbetering van industrie, de (sociale) innovatie, professionele ruimte, het innovatievermogen van Nederland en in te zetten op verbetering van de maatschappelijke sectoren. We moeten samen werken aan een overheid die naast de burger staat.

Informateur Plasterk onderzoekt eerst of er overeenstemming kan worden bereikt tussen PVV, VVD, NSC en BBB over het waarborgen van de grondrechten en rechtstaat en vervolgens over inhoudelijke onderwerpen zoals bestaanszekerheid en goed bestuur. In dit position paper geeft de VCP input voor de formatie van een nieuw kabinet. Eerder hebben wij deze input geleverd voor de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen voor de verkiezingen van november 2023.

Laatste nieuws

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

19 juni 2024

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

19 juni 2024

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

12 juni 2024

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

Meer nieuws