Menu
VCP in gesprek met collega’s uit Zweden

Eind december was een afvaardiging van Zweedse vakbonden met onder meer PTK en Unionen op werkbezoek in Nederland. De afvaardiging bestond uit specialisten op het gebied van gezond en veilig werken voor algemeen beleid, onderwijs en industrie.Tijdens hun bezoek aan Nederland, wilden zij van de VCP weten hoe het systeem van gezond en veilig werken in Nederland geregeld is en wat de VCP hierin doet voor de achterban.

Namens de VCP heeft beleidsmedewerker Amerik Klapwijk met hen gepraat. Er is uitgebreid gesproken over hoe de arbeidsgerelateerde zorg in Nederland georganiseerd is en welke positieve en negatieve kanten dit heeft. Ook bij onze Zweedse collega’s wordt de burn-out problematiek steeds groter. Zij waren dan ook zeer geïnteresseerd in de Nederlandse aanpak. Ook het vraagstuk loondoorbetaling bij ziekte speelt bij onze Zweedse collega’s.

Unionen en PTK zijn verenigingen specifiek voor professionals. Opmerkelijk voor Unionen is dat zij een sterk dalend ledenaantal kende. Een aantal jaar geleden hebben ze zich meer gericht op de voordelen van het lidmaatschap van een vakbond, servicegericht met een scherpe marketingstrategie. Dit heeft ertoe geleid dat Unionen sinds 2015 is gegroeid van ongeveer 100.000 leden naar ruim 600.000 leden.

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws