Menu
VCP in Tweede Kamer: compensatie wettelijk regelen

Het recht op compensatie bij de overgang naar een nieuw pensioenstelsel moet wettelijk worden geregeld. Gebeurt dat niet, dan lopen grote groepen werknemers het risico financieel getroffen te worden in hun pensioenresultaat. Dat kan wel oplopen tot 10%. Dat zei VCP-bestuurder Ruud Stegers tijdens een Rondetafelgesprek over het Pensioenakkoord in de Tweede Kamer op 4 november jl.

Buiten de boot

Stegers was naar de Kamer gekomen om een toelichting te geven op het VCP-voorstel voor compensatie voor de afschaffing van de doorsneesystematiek. Hij benadrukte dat het hoofdlijnendocument over de uitwerking van het Pensioenakkoord op verschillende onderdelen goed in elkaar zit en op steun van de VCP kan rekenen, maar dat het ontbreken van een goede compensatieregeling met name midden-veertigers hard zal treffen. “Grote groepen vallen nu buiten de boot. Adequate compensatie is essentieel voor het draagvlak voor een nieuw pensioenstelsel en is één van de gemaakte afspraken tussen alle partijen.”

Bekijk hier de Inleiding van Ruud Stegers bij het Rondetafelgesprek: (tekst loopt door onder video)

Geen ja en geen nee

Door het ontbreken van een fatsoenlijke compensatie besloot de VCP in juni geen ja maar ook geen nee zeggen tegen het hoofdlijnendocument, tot ongenoegen van minister Koolmees. Die besloot om de VCP bij de vervolgbesprekingen na de zomer niet meer uit te nodigen, een unicum. Een woordvoerder van de minister bevestigde deze week in het FD: “Partijen die de uitwerking steunen, worden betrokken, de VCP doet dat niet.”

Treurig

Tijdens het Rondetafelgesprek kwamen er van diverse fracties vragen over deze gang van zaken. SP-Kamerlid Van Kent noemde het ‘bijzonder treurig’ dat de VCP nu niet aan tafel zit. Ook het feit dat het door de VCP voorgestelde alternatief nauwelijks is besproken tijdens de onderhandelingen wekte verbazing, zeker omdat sommige deelnemers kans lopen 10% van hun pensioen mis te lopen. “Ik neem aan dat alle partijen dit zorgelijk vinden”, zei Corrie van Brenk van 50Plus. Stegers zelf spreekt van een gemiste kans.

Tekst loopt door onder afbeelding

Rondetafelgesprek 4 nov 2020 Ruud Stegers 2

Draagvlak

De VCP-bestuurder gaf aan dat er volgens Koolmees destijds in de Kamer geen draagvlak was voor het VCP-voorstel. “Maar inhoudelijk werden daar geen argumenten bij gegeven.” Stegers herhaalde dat het VCP-voorstel voor alle partijen kostenneutraal is. “In het begin kost het iets meer, maar dat komt later weer helemaal terug. Moeilijker dan dat is het niet.” Hij waarschuwde voor de arbeidsmarktconsequenties van de nu geformuleerde regeling op de arbeidsmarkt. De kans bestaat dat wanneer de pensioenopbouw verandert werknemers niet meer vanuit persoonlijke ontwikkeling en kansen naar een andere baan willen, omdat ze zichzelf dan in de vingers snijden en compensatie mislopen. Voor mensen die tijdelijk niet hebben gewerkt, geldt hetzelfde. “Zij zijn de pineut en dat moet je zien te voorkomen.”

Collectiviteit

De VCP-bestuurder onderstreepte het belang dat zoveel mogelijk mensen pensioen blijven opbouwen, zodat het stelsel solidair en collectief blijft. Hij noemde in dat verband met name jongeren en mensen die nu om allerlei redenen niets opbouwen. De VCP is altijd voor verplichte pensioenopbouw voor alle werkenden geweest. Stegers zei verder dat het een grote stap vooruit zou zijn als uitzendkrachten eerder aan pensioenopbouw kunnen beginnen en de wachttijden in die sector zo snel mogelijk worden aangepast. Tot slot brak hij een lans voor het onlangs geformuleerde voorstel van VCP Young Professionals om een zogeheten Pensioenlabel in te voeren, zodat je in een oogopslag kunt zien hoe goed je pensioen is.

Rondetafelgesprek 4 nov 2020 Ruud Stegers met infografiek
VCP Poster compensatie doorsneesystematiek

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws