Menu
VCP informeert achterban over wijzigingen Wet Werk en Zekerheid

Op 1 januari 2015 treedt de nieuwe Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking, waarmee het ontslagrecht, WW en de ketenbepaling worden gewijzigd. Vanwege de gevolgen voor werknemers organiseerde de VCP een drietal voorlichtingsbijeenkomsten voor deskundigen van de aangesloten organisaties. De VCP wil graag de VHP2, VNV en KVLO danken voor hun gastvrijheid.

Tijdens de bijeenkomsten werden de wijzigingen in de WWZ concreet vertaald naar gevolgen voor werknemers en cao-partijen. Specifiek werd ingegaan op de verschillende ontslagroutes, transitievergoeding, additionele billijke vergoeding, WW en ketenbepaling.

De volgende wijzigingen in de WWZ gaan in per 1 januari 2015

  • Geen concurrentiebeding in tijdelijke contracten, alleen als dit noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen dient dit schriftelijk gemotiveerd te worden.
  • Een werknemer moet één maand voordat een tijdelijk contract afloopt, geïnformeerd worden of het contract wordt verlengd en zo ja, onder welke voorwaarden. Als de werkgever deze verplichting niet nakomt, is hij een boete verschuldigd van een maandsalaris.
  • Verlenging van het uitzendbeding wordt in de cao beperkt toteen maximumperiode van 78 weken.
  • Geen proeftijd meer mogelijk in contracten korter dan zes maanden. Zie tabel voor toelichting.

Laatste nieuws

SER verkenning Europese Unie 2024-2029

28 september 2023

SER verkenning Europese Unie 2024-2029

SSWOM roept Kamerleden op de nek uit te steken voor jongeren met een beperking

28 september 2023

SSWOM roept Kamerleden op de nek uit te steken voor jongeren met een beperking

VCP YP roept de politiek op jongeren echt inspraak te geven

22 september 2023

VCP YP roept de politiek op jongeren echt inspraak te geven

Meer nieuws
Naar boven