Menu

De VCP hoort graag de ervaringen van leden van de aangesloten organisaties bij ontslag of WW als gevolg van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid (WWZ). De inventarisatie zal worden gebruikt om tekortkomingen aan de orde te stellen.

Met de per 1 juli jl. in werking getreden wet ontstaat op gebied van het arbeidsrecht een nieuw speelveld voor werkgevers en werknemers met mogelijk ingrijpende gevolgen. Sommige werkgevers of adviseurs zoeken daarbij de grenzen van het toelaatbare op via specifieke (schijn)constructies en (mis)interpretaties. Bijvoorbeeld als het gaat om duur of vorm van het arbeidscontract. Van belang is om specifieke misstanden en tekortkomingen zo snel mogelijk te signaleren. De VCP zal onduidelijkheden of misstanden bespreken met het UWV of het Ministerie van SZW. Ervaringen rondom deze nieuwe wet kunnen via j.lubbers@vcp.nl worden gemeld.

Ook wil de VCP meer weten over vorm en inhoud van afgesloten vaststellingsovereenkomsten of andere arbeidsrechtelijke overeenkomsten na 1 juli. Voorstelbaar is bijvoorbeeld dat werknemers en werkgevers in de toekomst bij het aangaan van een individuele arbeidsovereenkomst, naast de wettelijke transitievergoeding, aanvullende (financiële) afspraken gaan maken over ontslag. Ook kunnen werkgevers met werknemers afspreken dat scholing onder bepaalde voorwaarden in mindering wordt gebracht op de transitievergoeding. Graag hoort de VCP of en hoe dergelijke afspraken tot stand komen.

Laatste nieuws

Aleid Ringelberg benoemt als vice-voorzitter VCP

24 november 2022

Aleid Ringelberg benoemt als vice-voorzitter VCP

VCP geschokt over nieuwste cijfers corona schoolachterstand

18 november 2022

VCP geschokt over nieuwste cijfers corona schoolachterstand

VCP content over degelijke Kamerbehandeling Pensioenwet

17 november 2022

VCP content over degelijke Kamerbehandeling Pensioenwet

Meer nieuws
Naar boven