Menu
VCP is tegen het vermengen van pensioen met wonen

Steeds vaker wordt er met argusogen naar het opgebouwde pensioenvermogen gekeken en ontstaan er ideeën om het opgebouwde pensioen ook voor andere doeleinden, zoals wonen en zorg, aan te wenden. Is dit echter wel verstandig? De VCP vindt van niet.

Pensioen is uitgesteld loon opgebracht door mensen tijdens hun werkend leven, toevertrouwd aan pensioenfondsen en bedoeld om als vorm van loon uitgekeerd te worden in de laatste paar jaren in het leven van een mens. Iedere vorm van voorschot of andere besteding tast het karakter aan van een pensioen en waarvoor het bedoeld is.

Op 28 november jl. heeft staatssecretaris Klijnsma de Tweede Kamer middels een brief (.pdf) geïnformeerd over de stand van zaken naar een verkenning van de inzet van pensioen voor de aflossing van de woningschuld. Deze verkenning zal eind januari aan de Tweede Kamer worden verstuurd. Het door de SGP in het pensioenakkoord ingebrachte plan om werknemers de kans te bieden hun hypotheek extra af te lossen met pensioengeld, stimuleert de woningmarkt en leidt tot hogere huizenprijzen, schrijft Klijnsma in haar brief. Daartegen leiden deze plannen naar verwachting tot een lagere bestedingsruimte na pensionering en zullen jongeren (de groep die vaak kampt met een restschuld) en lagere inkomens maar beperkt gebruik kunnen maken van de mogelijkheden. Ook maakt het de pensioenopbouw van andere deelnemers duurder en zijn er veel juridische complicaties te verwachten. Dit nog los van de naar verwachting sterke verhoging van de uitvoeringskosten.

Pensioen aanspreken voor het eigen huis of voor zorginvesteringen aan het huis, betekent het naar voren halen dan wel deels afkopen van het pensioen. En dit is nu juist niet de primaire doelstelling van het pensioen en hierom kennen we als waarborg het afkoopverbod. Het pensioenfonds kan desgewenst beter in de hypotheken op de woningmarkt beleggen dan dat het individu rechtstreeks en individueel het pensioenrisico loopt.

De VCP vindt uiterste terughoudendheid geboden bij het gebruik van pensioen voor andere zaken/doeleinden dan pensioen. Het is echt voor later, voor de deelnemer om in het inkomen te voorzien en voor de maatschappij om te voorkomen dat er een beroep moet worden gedaan op sociale voorzieningen.

Laatste nieuws

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

12 juni 2024

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

Positief over initiatiefwetsvoorstel voor rouwverlof

12 juni 2024

Positief over initiatiefwetsvoorstel voor rouwverlof

Volgende stap in RVU-actie politie

11 juni 2024

Volgende stap in RVU-actie politie

Meer nieuws