Menu
VCP jaarverslag 2018 gepresenteerd

Een nieuwe tijd, een nieuwe visie. Dat is de titel die het VCP-jaarverslag 2018 heeft meegekregen. Het jaarverslag is op dinsdag 18 juni officieel gepresenteerd aan de Algemene Vergadering door VCP-secretaris Ruud Stegers.

Visie
Het jaarverslag staat in het teken van de visie die de VCP vorig jaar heeft opgesteld. De VCP is en blijft een organisatie voor de werknemer, maar die werknemer opereert in een nieuw gesternte: mensen worden ouder, de arbeidsmarkt verandert en er ontstaan nieuwe arbeidsverhoudingen.

Nieuwe stijl
Bij die veranderingen hoort een visie die past bij de VCP anno nu, schrijft voorzitter Nic van Holstein in het voorwoord. In het visiedocument heeft de VCP de ambitie uitgesproken om van de VCP een vakcentrale nieuwe stijl te maken. Een vakcentrale die belangen behartigt maar ook fungeert als kenniscentrum en als platform voor dienstverlening.

U kunt hier het jaarverslag online lezen

Laatste nieuws

Los de hardheden in de WIA op en voorkom brede stelseldiscussie

23 april 2024

Los de hardheden in de WIA op en voorkom brede stelseldiscussie

VCP YP: Bijeenkomst over de nieuwe pensioenwet, ook voor jou relevant!

22 april 2024

VCP YP: Bijeenkomst over de nieuwe pensioenwet, ook voor jou relevant!

CRvB: Meer ruimte voor uitkeringsinstanties om af te zien van een terugvordering

22 april 2024

CRvB: Meer ruimte voor uitkeringsinstanties om af te zien van een terugvordering

Meer nieuws