Menu

Het VCP-publieksjaarverslag is vandaag gepubliceerd. Het is te vinden onder deze link. Het centrale thema is In transitie.

Transities

2021 was een jaar met flinke bewegingen, door corona en de onzekerheid die hiermee gepaard gaat en door de steunmaatregelen die de impact weer dempen. Grote bewegingen waren er ook op andere vlakken. Het SER-advies voor sociaal economisch beleid kun je gerust een trendbreuk voor de arbeidsmarkt noemen. Daarnaast zijn er transities die al langer lopen, zoals de krapte op de arbeidsmarkt, digitalisering, klimaat; transities in alle soorten en maten.

Voor en door de VCP

In het VCP-jaarverslag kijken terug, maar ook vooruit, naar de sociale gevolgen van al die transities. Met verhalen over de crisisdienstverlening en Toekomstpro(o)f, dat mensen van werk naar werk helpt, en natuurlijk de hervormingen van het pensioenstelsel. Vanuit onze rol doen we wat wij belangrijk vinden, in nauwe samenwerking met de aangesloten organisaties die in het jaarverslag uitgebreid aan bod komen. Het is een jaarverslag niet alleen voor maar ook door de VCP.

Laatste nieuws

Nic van Holstein persfoto

30 mei 2023

Goede arbeidsvoorwaardelijke pensioenafspraken nodig – Eerste Kamer neemt nieuwe pensioenwet aan

Stichting van de Arbeid komt met handreiking cao-bepalingen ketenbenadering

30 mei 2023

Stichting van de Arbeid komt met handreiking cao-bepalingen ketenbenadering

Extra ondersteuning bij de aanvraag van een PAWW-uitkering

30 mei 2023

Extra ondersteuning bij de aanvraag van een PAWW-uitkering

Meer nieuws
Naar boven